Tehostesavujen haitalliset keuhko- ja verisuonivaikutukset ja niiden torjunta

Savutehosteita käytetään teatteriesityksissä tehostekeinona esityksiä elävöittämään. Tehostesavuja käytetään myös savusukellussimulaattoreissa palomiesten koulutuksessa. Työterveyslaitos selvitti tehostesavuille altistumisen aiheuttamaa oireilua ja keuhko- ja verisuonivaikutuksia. Tulosten mukaan merkittävää terveyshaittaa ei synny, kun käytetään turvalliseksi todettuja tehostesavuja asianmukaisesti.

Linkki varsinaiseen julkaisuaineistoon:
Tehostesavujen haitalliset keuhko- ja verisuonivaikutukset ja niiden torjunta – Työterveyslaitos
Loppuraportti on luettavissa:
112091-Loppuraportti v20.pdf (10103.6 kt)
Ajankohta: 17.6.2015
Julkaisija & tutkimusorganisaatio: Työterveyslaitos
Vastaava tutkija: Vanhempi tutkija Juha Laitinen
Tutkimuksen toimeksiantaja:
Työsuojelurahasto

Hankkeessa selvitettiin yleisimpien keinosavujen kemiallinen koostumus sekä työntekijöiden altistumista sekä kenttäkokein että stimulaation avulla studiossa ja savusukellussimulaattoreissa. Tarkoituksena oli selvittää tehostesavujen turvallinen taso sekä määritellä tekniset toimenpiteet ja henkilökohtainen suojaus altistumisen vähentämiseksi.

Yleisesti käytetyt tehostesavut ovat joko glykoli- tai mineraaliöljypohjaisia. Tehostesavuille altistuneilla tavallisimpia oireita olivat lievät ja satunnaiset ylähengitysteiden ja silmien ärsytysoireet. Kuitenkin osa oli kokenut myös keuhkoperäisiä oireita ja päänsärkyä.

– Yleinen käsitys on, että näytösten aikana ilman epäpuhtauspitoisuudet ovat teattereissa alle haitalliseksi tunnettujen pitoisuuksien. Pyrotekniikkaa käytettäessä syntyy kuitenkin suuria, hetkellisiä kaasu- ja hiukkaspitoisuuksia, joiden hallitseminen edellyttää hyvää ilmanvaihtoa, kertoo tutkimusta vetänyt vanhempi tutkija Juha Laitinen Työterveyslaitoksesta.

Turvallisuusohjeita noudatettava

Tehostesavujen aiheuttamia terveyshaittoja voidaan vähentää noudattamalla turvallisuusohjeita, opettelemalla tuntemaan tehostesavukoneet ja niissä käytettävät nesteet sekä huolehtimalla koneiden huollosta. Tehostesavuille altistavissa töissä hyvä työpaikkaselvitys auttaa riskien hallinnassa. Uusien tehostesavunesteiden ja pyrotekniikan käyttöönotto on tehtävä kontrolloidusti.

Savusukellussimulaattoreissa on käytettävä hengityksensuojaimena paineilmalaitteita, sillä simulaattorissa hiilidioksidi- ja hiilimonoksidipitoisuudet ylittävät terveydelle heti haitalliset pitoisuudet.

Hankkeen toteutti Työterveyslaitos. Hanketta rahoittivat Työsuojelurahasto, Valtiokonttori, Palosuojelurahasto sekä yhteistyökumppanit Suomen Kansallisooppera, Yleisradio, Tampereen Työväen Teatteri, Pelastusopisto, Svenska Teatern, Suomen Kansallisteatteri, Tampereen Teatteri ja Kaupunginteatterit Jyväskylästä, Kuopiosta, Seinäjoelta, Oulusta, Turusta ja Lahdesta.

Lisätiedot:

Altistumismittaukset: Vanhempi tutkija Juha Laitinen, Työterveyslaitos, puh. 040 502 3714, juha.laitinen[at]ttl.fi

Keuhko- ja verisuonivasteet: Erikoislääkäri Harri Lindholm, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2762, harri.lindholm [at] ttl.fi

Julkaisu:

Laitinen J, Jumpponen M, Heikkinen P, Lindholm H, Lindholm T, Sistonen H, Halonen J. Tehostesavujen haitalliset keuhko- ja verisuonivaikutukset ja niiden torjunta . Raportti Työsuojelurahastolle (numero 112091), Palosuojelurahastolle ja Valtiokonttorille. Tietoa Työstä, Työterveyslaitos, 2015.

ABSTRACT
Older Smoke-Diver Training Facilities a Potential Health Hazard for Firefighter Trainers and Trainees

A Finnish study found high concentrations of oil mist in the breathing zone of stage staff during use of mineral oil-based theatrical smoke. Low-lying fog generated by a liquid carbon dioxide system caused carbon dioxide exposures in excess of current limit values.

The study suggest that adopting the lower international limit values for total glycol might help in controlling theatrical smoke use and reduce theatre worker exposure in Finland.

The study was financially supported by the Finnish Work Environment Fund.

Theatrical smoke is increasingly used in modern-day stage productions and also in firefighter training. At the same time, there are reports of increased health symptoms among theatre staff.

A study conducted by the Finnish Institute of Occupational Health analysed the chemical composition of nine theatrical smoke liquids and the corresponding aerosols. Field measurements were carried out at the TTT Theatre, the Finnish National Opera, the YLE TV studios and the smoke-diving training facility of the Emergency Services College. In addition, voluntary subjects’ exposures were measured in exposure chamber tests using one glycol-based and one mineral oil-based theatrical smoke product. Pulmonary and vascular reactions were measured before, immediately after and one day after theatrical smoke exposure in both the field study and the exposure chamber tests. An online questionnaire on experienced health symptoms was sent to 650 theatre workers and Emergency Services College staff.

In the field measurements, oil mist concentrations in theatre workers’ breathing zone ranged from 2% to 156% of the eight-hour occupational exposure limit value (OEL8h) for oil mist. Carbon dioxide concentrations in theatre workers’ breathing zone and at floor level were 1.4 and 5 times the OEL8h value for carbon dioxide, respectively. There were no significant changes in pulmonary or vascular function after the exposure period. Regarding smoke diving using self-contained breathing apparatus (SCBA), the breathing-zone concentrations of formaldehyde ranged from 68 to 78 times the OEL8h value for formaldehyde in the older PALOTALO simulator, where heat and smoke are generated by burning plywood board, and from 3.2 to 5.7 times the OEL8h value in the modern SAPALAB simulator. The spectrum of polycyclic aromatic hydrocarbons was much more toxic in the older simulator than in the modern one.

In the exposure chamber tests, there was an increase in nitric oxide concentration in exhaled air after exposure to mineral oil-based theatrical smoke aerosols, indicating airway irritation in the test subjects.

The health risk to theatre workers or audiences can be reduced by observing standard safety protocols and only using stage effect smokes that have been proven to be safe. The high short-term concentrations of carbon monoxide, carbon dioxide and other noxious compounds indicate that the use of SCBA is mandatory during smoke diving training. The safety of instructors and trainees can be improved by using modern propane and theatrical smoke-based simulators and optimising the simulator run conditions.

Translated and edited by
Esko Meriluoto

Project-related materials can be found under the Materials tab.