fbpx

Eettiset toimintasäännöt

Yhdistyksen jäsenten eettiset toimintasäännöt

AVITA ry – Jäsenistön eettiset toimintasäännöt

Toimialajärjestön jäsenrakenne kattaa koko audiovisuaalisen tuotanto- ja esitystekniikan toimialan yritykset: valmistuksen, tukkutoiminnan, laitekaupan, vuokrauksen, esitysteknisen toteutuksen, suunnittelun ja konsultoinnin, urakoinnin, ylläpidon ja huollon sekä ohjelmistokehityksen. Jäsenten työllä on oleellinen merkitys yhteiskunnan ja ympäristön kehittämisessä. Jäsenten tulee jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan. Asiakkaiden ja yhteiskunnan tulee osaltaan kunnioittaa ja luottaa heidän arvostelukykyynsä ja ammattitaitoonsa. AVITA ry:n koko jäsenkunta on seuraavien yhteiskunnan luottamuksen arvoisten perusperiaatteiden takana.

AVITA ry:n jäsenen velvollisuus on:

A. YHTEISKUNNALLISET JA AMMATILLISET VELVOLLISUUDET

 1. Hyväksyä ammatillinen vastuu palvellessaan asiakkaita ja yhteiskuntaa.
 2. Jatkuvasti ylläpitää audiovisuaalisen alan arvostusta ja mainetta sekä edustaa ammattikuntaansa kaikessa toiminnassaan siten, että alan maine korkeaa teknistä ammattitaitoa vaativana ja hyviä liiketoimintatapoja noudattavana vastuullisena alana entisestään korostuu.
 3. Myötävaikuttaa siihen, että tilaajat valitsevat toimittajiksi alan yrityksiä ensisijaisesti ammattitaidon, kokemuksen ja pätevyyden perusteella.
 4. Etsiä toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia ratkaisuja.


B. AMMATILLINEN PÄTEVYYS

 1. Seurata kiinteästi alan teknistä kehitystä ja alaan liittyvien määräysten ja lainsäädännön muutoksia. Ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan erityisesti työtapojen kehityksen ja liikkeenjohdon aloilla sekä palvella tilaajia huolellisesti, ahkerasti ja parhaalla mahdollisella taidolla.
 2. Pidättyä tarjoamasta sellaisia palveluita, joihin ei omaa riittävää pätevyyttä.
 3. Käyttää asianmukaisia asennus- ja mittavälineitä sekä huolehtia työturvallisuusasioista.


C. VASTUULLISUUS; LOJAALISUUS, LUOTTAMUKSELLISUUS JA REHELLISYYS

 1. Toimia tilaajan laillisten tavoitteiden toteuttamiseksi sekä suorittaa toimeksiannot rehellisesti ja uskollisesti.
 2. Olla vahingoittamatta muiden yrittäjien liiketoimintaa ja heidän mainettaan.
 3.  Olla suoraan tai välillisesti pyrkimättä syrjäyttämään toista samaa toimeksiantoa suorittavaa yritystä ja olla jatkamatta töitä toisen yrityksen keskeyttämällä työmaalla selvittämättä tältä keskeytyksen syytä.
 4. Sitoutua olemaan käyttämättä ns. harmaata työvoimaa ja noudattaa työvoimapolitiikassaan ja muutenkin vain yleisesti sovittuja pelisääntöjä.
 5. Huolehtia yritykselle kuuluvien verojen ja veronluonteisten maksujen sekä työntekijöiden ja yrittäjän eläkemaksujen ja vastaavien oikeasta ja oikea-aikaisesta suorittamisesta.
 6. Noudattaa kilpailulainsäädäntöä.
 7. Ottaa huomioon yrityksen toiminnan ja työympäristön sekä käyttämiensä tuotteiden ympäristövaikutukset sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
 8. Sitoutua käsittelemään asiakkaansa hänelle luovuttamia asiapapereita luottamuksellisesti sekä ottamaan huomioon niihin liittyvät tekijänoikeus- ja muut kysymykset.


D. ASIAKKAAN TILAUSTEN TOTEUTTAMINEN

 1. Suorittaa annetut tehtävät huolellisesti, parhaalla mahdollisella taidolla ja rehellisesti siten, että työn tulos täyttää tilaajan asettamat vaatimukset, alan yleiset laatuvaatimukset ja hyvän toteutustavan.
 2. Kieltäytyä tekemästä sellaisia asennuksia, jotka ovat vastoin turvallisuudesta annettuja määräyksiä ja ohjeita.
 3. Käyttää turvallisuuden takaamiseksi moitteettomia asennustapoja, ammattitaitoisia asentajia ja turvallisia tarvikkeita.
 4. Kertoa tilaajalle, mikäli tilauksessa, suunnitelmassa tai muissa työhön liittyvissä asiapapereissa tai tilaajan vaatimuksissa on seikkoja tai ristiriitaisuuksia, jotka voivat estää toivotun lopputuloksen.


E. ASIANTUNTIJATEHTÄVISSÄ TOIMITTAESSA

 1. Olla puolueeton antamissaan neuvoissa, arvioinneissa ja tekemissään päätöksissä.
 2. Tiedottaa tilaajalle kaikista toimeksiannon suorittamisessa ilmenevistä ristiriidoista.
 3. Olla tarjoamatta ja kieltäytyä vastaanottamasta palkkiota, joka vaikuttaa asiantuntijan valintaprosessiin tai vaikuttaa asiantuntijan riippumattomaan toimintaan.
 4. Edistää pätevyyden perusteella tapahtuvaa asiantuntijan valintaperiaatetta.
 5. Tarkastaessaan toisten työsuorituksia suorittaa tehtävänsä ammattitaitoisesti ja oikeudenmukaisesti.
 6. Toimia hyvässä yhteistyössä muiden tahojen, kuten tilaajan, muiden yritysten ja viranomaisten kanssa näiden selvittäessä mahdollisia ongelmia tai väärinkäytöksiä.

Jäsenistön eettiset toimintasäännöt on vahvistettu käyttöön sääntömääräisessä vuosikokouksessa 15.12.2015.

Lataa eettiset säännöt liitetiedostona (pdf) käyttöösi – AVITA ry eettiset säännöt 2019

Liity jäseneksi

AVITA ry:n jäseneksi voivat päästä tahot/organisaatiot sekä henkilöt, jotka toimivat AV-alalla.

Lue jäsenyydestä ja liity

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Tilaamalla AV-alan yleisen uutiskirjeen varmistat ajankohtaisien tietojen saatavuuden!

Tilaa uutiskirje