fbpx

Julkiset hankinnat

Julkisten hankintojen ABC

Onnistuneen AV-hankinnan kulmakivet

Tekninen vuoropuhelu useamman AV-toimijan kanssa ennen tarjouspyynnön laatimista on erinomainen metodi selvittää mitä erilaisia ratkaisuja loppukäyttäjien tarpeisiin kulloinkin on tarjolla.

Hankittavien AV-laitteiden ja -järjestelmien teknisissä määrityksissä on tärkeää pidättyä liian yksityiskohtaisista pakollisista ominaisuuksista. Jos jollekin ominaisuudelle ei ole perusteltua tarvetta, se kannattaa jättää määrityksistä pois. Monilla yksittäisillä ominaisuuksilla on taipumus rajoittaa kilpailua, ja jopa estää hankintalain tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteiden toteutuminen. Syrjivät tekniset määritykset ovat useimmiten lähtöisin käyttäjien toiveista pitäytyä tutuiksi tulleissa laitteissa ja järjestelmissä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden tulee olla selkeitä ja objektiivisesti arvioitavissa. Markkinaoikeus on pitänyt liian yleisinä ja epätäsmällisinä vertailuperusteina mm. seuraavia ilmaisuja: laatu, soveltuvuus tarpeisiin, käyttäjäraadin mielipide, kokonaislaatuun ja kokonaiskustannuksiin liittyvät tekijät. Tarjoajalla tulee olla tarjousta tehdessään täsmällinen tieto siitä, miten tarjousten keskinäinen vertailu ja pisteytys tullaan suorittamaan. Täsmälliset ja objektiivisesti arvioitavissa olevat vertailuperusteet takaavat tehokkaan, tasapuolisen ja syrjimättömän kilpailutuksen minimoiden valitusmahdollisuudet.

AV-suunnittelijoiden asiantuntijapalveluiden käyttäminen kilpailutuksen toteutuksessa on usein järkevä vaihtoehto. He osaavat kokemusperäisesti arvioida tarpeisiin sopivat ratkaisuvaihtoehdot, asettaa tekniset määritykset kilpailua suosivalle tasolle sekä muotoilla selkeät laadulliset vertailuperusteet ja niiden pisteytyksen loppukäyttäjien todellisten tarpeiden mukaisesti.

Lue lisää aiheesta Jarkko Tuomisen opinnäytetyöstä joka käsittelee hankintalakia sekä esitysteknisiä hankintoja kunnallisissa teattereissa ja monitoimitaloissa.

Katso myös:
AVITA ry:n neuvontapalvelut

Liity jäseneksi

AVITA ry:n jäseneksi voivat päästä tahot/organisaatiot sekä henkilöt, jotka toimivat AV-alalla.

Lue jäsenyydestä ja liity

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Tilaamalla AV-alan yleisen uutiskirjeen varmistat ajankohtaisien tietojen saatavuuden!

Tilaa uutiskirje