Linkki opinnäytetyöhön: Teatterin äänijärjestelmä

Kirjoittaja: Petteri Laukkanen
Oppilaitos: Metropolia ammattikorkeakoulu, esittävien taiteiden koulutusohjelma
Julkaisuajankohta: toukokuu 2013
Ohjaajat: Jyrki Sinisalo ja Tomi Tirranen

Tiivistelmä:
Tämä opinnäytetyö esittelee teatterin äänijärjestelmää ja sen käyttöä monissa muodoissaan. Teatterilla tarkoitetaan tässä työssä kaikkia esittävän taiteen näyttämöitä kuten oopperataloja, konserttisaleja, monitoimitiloja tai luentosaleja.

Yleisesti käytettävät äänitekniset tuotantotavat ja -laitteet sekä niiden toimintaperiaatteet pyritään kuvaamaan kattavasti. Joitain osa-alueita, kuten kaiuttimien ja mikrofonien toimintaa, käsitellään perusteellisemmin kuin muita, koska niiden on katsottu olevan erityisen oleellisia kaikissa teatteriäänitekniikan sovelluksissa.

Äänilaitteiden käyttöä sekä teatterin äänijärjestelmän ongelmatilanteita ja niiden ratkaisuja pyritään kuvaamaan esimerkkien kautta ja näistä yleisimpiä selitetään varsin yksityiskohtaisesti.

Teatteria tarkastellaan myös ääniteknisenä toimintaympäristönä. Teatterihistoriaa, akustiikkaa, sähkötekniikkaa ja aaltoliikkeen fysiikan ilmiöitä käsitellään siinä määrin kuin teatteriäänentoiston ymmärtämiseksi on katsottu olevan tarpeellista.

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa riittävät tiedot teatterin äänijärjestelmästä sen toiminnan ymmärtämiseksi sekä aloitteleville ääniteknikoille että esittävän taiteen alalla toimiville, äänitekniikkaa vain pintapuolisesti tunteville henkilöille kuten taiteilijoille, hallinnon toimihenkilöille ja muiden teknisten osastojen työntekijöille.

This thesis discusses the theatre sound system and its many forms of use. The word theatre comprises here all kinds of venues for performing arts from opera houses to concert halls, community centres or auditoriums.

All the common production techniques and equipment and their operational principles are explained thoroughly. Some fields of technology like functionality of speakers and microphones are explored more precisely than others because they are regarded as an absolutely essential part of any theatre sound application.

The use of sound equipment as well as different kinds of sound technology related problems and their corresponding practical solutions are presented by providing examples, out of which the most common ones are described in great detail.

The theatre is also examined as a sound technological operational environment. Theatre history, acoustics, electronics and wave physics are addressed to the extent necessary for understanding theatre sound.

The aim of this study is to provide sufficient knowledge for beginning sound technicians and people working in other fields of theatrical expertise to be able to understand the functionality of the theatre sound system.

Lue opinnäytetyö:
www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/62005/PetteriLaukkanen.pdf