Linkki opinnäytetyöhön: Digitaalisen Bosch Praesideo -yleisäänentoisto- ja äänievakuointijärjestelmän ohjelmointi hotelliympäristöön

Kirjoittaja: Toni Tumanoff

Tiivistelmä: Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua digitaalisen Bosch Praesideo -äänievakuointijärjestelmän määrittämiseen hotelliympäristössä. Tavoitteena oli, että työn tekijä oppii ohjelmoimaan järjestelmän ja perehtyy samalla äänihälytysjärjestelmien standardeihin.

Työn alussa on esitelty työhön liittyvät standardit sekä käyty läpi järjestelmän laitteiden teknisiä ominaisuuksia. Työn loppuosa koostuu järjestelmän määrittämisestä.

Tätä työtä voidaan jatkossa hyödyntää digitaalisen äänievakuointijärjestelmän ohjelmoimiseen.