Linkki opinnäytetyöhön: Esitystilan työturvallisuusolosuhteet

Kirjoittaja: Timo Laaksonen

Tiivistelmä: Tämä opinnäytetyö käsittelee esitystilaa työn tekemisen paikkana työsuojelun näkökulmasta. Minkälaisia vain sille ominaisia riskejä se sisältää ja miten niihin varautumista voitaisiin suorittaa.

Opinnäytetyö on neljäosainen. Ensimmäinen käsittelee työsuojelunhistoriaa lyhyesti, toinen esitystilan riskejä, kolmas nykytilannetta kentällä ja neljäs esittelee näkemyksiä miten tulevaisuudessa alan työturvallisuutta voitaisiin kehittää.

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda kuva ja perustieto esitystilan erityispiirteistä työsuojelun ja työturvallisuuden näkökulmasta. Työn tarkoituksena on toimia pohjustuksena suunniteltaessa alalle turvallisuuskoulutusta.