SELVITYS: KNX DALI taustoja

Tämä aineisto on koottu Tampereen ammattikorkeakoulun ja STEK:n tuella. Aineistossa käsitellään KNX/DALI-yhdyskäytävien ominaisuuksia ja käyttöä muutaman esimerkin kautta. Materiaali ei ole kaiken kattava, mutta mukaan on otettu 14 toimittajan KNX/DALI -yhdyskäytävätuotteita. Joidenkin toimittajien tuotteet ovat tarkemmassa tarkastelussa, mutta kaikista tuotteista ei ole tarkoituksen mukaista tehdä yhtä laajaa selvitystä, sillä samat periaatteet toimivat yleisellä tasolla muidenkin laitetoimittajien ympäristöissä. Muutamien toimittajien KNX/DALI-yhdyskäytävän tuotteissa on esimerkiksi 7-sekvenssinäyttö, jonka koodaus viesteistä on yhtenevä useam- man muun toimittajan kanssa. Tämä koodaus on esitetty vain yhden toimittajan tuotteen yhteydessä, vaikka se joiltakin osin voisi erota muiden toimittajien tuotteista. Mukaan on myös liitetty joidenkin toimittajien muita aihetta sivuavia asioita, koska tämän aineiston on tarkoitus olla avoimesti jaettu ja tukea erilaisia KNX/DALI-koulutuksia oheismateriaalina.

Yhdyskäytävien lisäksi selvityksessä luodaan katsaus KNX- ja DALI-järjestelmiin yleisellä tasolla menemättä syvälle itse järjestelmiin. Aineistossa on käsitelty omassa luvussaan myös WAGOn logiikkaympäristöä ja sen DALI- ja KNX-rajapintaa.


Julkaisun kirjoittajat:

Veijo Piikkilä & Kari Kallioharju / Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK
Julkaisija: Avoin Automaatio ry
Julkaisun toteutus on saanut STEK ry:n rahoitustukea.

Veijo Piikkilä ja Kari Kallioharju ovat yhdessä tehneet selvityksen aiheena: KNX DALI taustoja
Selvitys on julkistettu TAMK:ssa 29.9.2016.

Selvitystyö löytyy osoitteesta:
www.avoinautomaatio.fi/doc/julkaisuja/KNX-DALI-TAUSTOJA.pdf

Selvitystyö on alunperin julkaistu Avoin Automaatio ry:n sivustolla.