Linkki opinnäytetyöhön: Lasipalatsin aukion kellotornin valaistus : valaistustapojen ja siihen vaikuttavien tekijöiden tarkastelu

Kirjoittaja: Sanna-Kaisa Laakkonen

Tiivistelmä: Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ja tarkastella useampaa eri valaistustapaa Lasipalatsin aukion kellotornille, koota ulkovalaistukseen liittyviä tekijöitä sekä kartoittaa kellotornin valaistusjärjestelmän ohjaustoimintoja.

Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Lasipalatsin Mediakeskuksen kanssa, joka oli hankkeen tilaaja. Työssä kartoitetaan valaistukselliset lähtökohdat ja kootaan tilaajan valaistukseen liittyvät toiveet. Pitkän aikavälin tavoitteena on kellotornin eheyttämisen lisäksi helpottaa ja yksinkertaistaa aukion tapahtumateknistä käyttöä.

Kirjallisessa osuudessa tutustutaan ulkovalaistuksen määrällisiin ja laadullisiin vaatimuksiin sekä tarkastellaan näiden vaikutuksia Lasipalatsin aukion näkökulmasta. Lisäksi työssä kartoitetaan valaistusjärjestelmän ohjaustarpeita niin automaattisella kuin manuaalisella tasolla. Tällä tarkoitetaan valaistuksen päivittäistä käyttöä sekä tapahtumateknistä käyttöä.

Opinnäyte toimii Lasipalatsin aukion kellotornin valaistuksellisten tarpeiden kartoittajana ja huomioi perustasolla siihen liittyviä tekijöitä. Tarkoitus on tuoda nämä tekijät tiivistetysti, ymmärrettävällä tavalla esille, jotta hankkeen perusperiaatteet saadaan selkeytettyä. Näin hankkeen tilaajalla on työkaluja hankkeen eteenpäin viemiseksi ja ymmärrystä valoteknisestä kokonaisuudesta, jota ollaan työstämässä.