Linkki opinnäytetyöhön: Medianäyttöjen etävalvonta

Kirjoittaja: Pekka Hirvonen

Tiivistelmä: Elisa Videra tuottaa visuaalisen kommunikoinnin palveluja Suomessa ja eri puolilla maailmaa. Toimintakyvyn ja käytettävyyden takaaminen on erinomaisen tärkeää loppukäyttäjän näkökul-masta. Ne ovat myös kilpailukyvyn kannalta olennaisia tekijöitä globaalisti kasvavilla markkinoilla.

Opinnäytetyössä toteutettiin medianäyttölaitteistojen etävalvontaympäristö. Laitteistojen tilan valvonta antaa palveluntarjoajalle kriittistä tietoa toimintatiloista ja erilaisista vikatilanteista. Näin se luo edellytyksiä myös vikatilanteiden korjaamisiin, ja tietoja voidaan hyödyntää myös muun muassa ennakoivan huollon toimenpiteissä.

Työ käsittää etävalvontajärjestelmän testaus- ja pilotointivaiheet sekä edellytykset laajempaan käyttöönottoon niiden pohjalta. Etävalvontajärjestelmään liittyvien toiminnallisuuksien ja ohjelmistojen hyödyntäminen sekä kehittäminen edellyttivät yhteistyötä myös monien yrityksen ulkopuolella työskentelevien henkilöiden kanssa.

Tarve ja edellytykset etävalvontajärjestelmän käyttöönotolle ovat olemassa, ja työn tuloksena syntyi optimointia vaille valmis järjestelmä laajempaan käyttöönottoon. Etävalvontajärjestelmän tuottama tieto on jo itsessään varsin täsmällistä ja se voidaan kohdistaa suoraan asianomaisille, ja se tuokin paljon lisäarvoa palvelussa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseksi.