Linkki opinnäytetyöhön: Neuvottelutilojen AV-järjestelmät ja niiden tuotteistaminen

Kirjoittaja: Mikko Ruotsalainen

Tiivistelmä: Tämän työn tarkoitus oli kartoittaa Istekin asiakkaiden käytössä olevia AV-tekniikoita ja koostaa niistä ohje yrityksen sisäiseen käyttöön. Istekki voi käyttää dokumentteja uusien työntekijöiden perehdytyksessä ja huollon apuna.

Koostin työhön analogiset, digitaaliset ja langattomat kuvansiirtotekniikoiden perusteet. Selvitin myös perusteet esityksenhallintalaitteista, kuten videomatriiseista, jakajista ja valitsimista.

Työssä testattiin muutamaa eri esityksenhallintalaitetta ja valitsin laitteet yhteen neuvotteluhuoneeseen. Huonetta käytetään myös jatkossa laitteistojen testipaikkana Istekki Oy:n käytössä, normaalin tilankäytön lisäksi. Työssä laskin myös muutaman tuotteistusesimerkin kahdesta eri neuvotteluhuonekokoonpanosta.

Työn suoritus sujui hyvin ja tuloksena Istekki sai hyvän ohjeen perehdytykseen.