Linkki opinnäytetyöhön: Dmx Over Ethernet – Digitaalisen ohjaussignaalin kulku tilapäisessä valojärjestelmässä

Kirjoittaja: Matti Nuutinen

Tiivistelmä: Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää isojen valojärjestelmien rakennetta ja ohjaussignaalin kulkua.

Tavoitteena oli tutustua signaalitiessä oleviin laitteisiin ja oppia käyttämään niitä käytännössä. Esimerkkitoteutuksena käytin Tanssii Tähtien Kanssa 2012 televisio-ohjelman valojärjestelmää.

Työssä perehdyttiin huolellisesti alan kirjallisuuteen ja manuaaleihin, jotka loivat vankan perustan opinnäytetyölleni. Lisäksi haastattelin Tanssii Tähtien Kanssa 2012 toteutuksen valojärjestelmän teknistä vastaavaa.
Tätä opinnäytetyötä tehdessäni opin kytkemään valojärjestelmän verkkoliikenneteknologiaa hyödyntäen.