Linkki opinnäytetyöhön: Led-valo tapahtumatekniikassa

Kirjoittaja: Marja Kuokkanen

Tiivistelmä: Led-valo on pitkän kehityksensä jälkeen hiipinyt mukaan myös tapahtumatekniikkaan. Opinnäytetyössä kerrottiin ensin ledin ominaisuuksista ja perusperiaatteista. Työ käsitteli ledin kehittymistä aina ensimmäisistä keksinnöistä nykypäivän käyttötarkoituksiinsa. Tutkimuksessa tuotiin ilmi ledin mukanaan tuomia ennakkoluuloja ja, niiden kestävyyttä ja käsitysten muuttumista.

Asiantuntijahaastattelut tarjosivat tietoa tämän hetkisistä alan innovaatioista tapahtumatekniikassa, niiden ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista eri tarkoituksissa. Led-heittimien tekniikka on monille uutta ja monimutkaista joten työssä on myös perehdytty ammattilaisten tarjoamiin neuvoihin siinä, mitä tulee ottaa huomioon led-heittimiä hankkiessa sekä mitä ledien tulevaisuus tarjoaa.