Linkki opinnäytetyöhön: AV-asennusprojektin kannattavuuden seuraaminen 

Kirjoittaja: Jussi Leppänen

Tiivistelmä: Opinnäytetyö käsittelee toimeksiantajayrityksen yhden projektin kannattavuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tarkoituksena oli selvittää projektin kokonaiskate ja miten siihen päädyttiin. Toimeksiantajayrityksellä ei ole aiempaa kokemusta projektien taloudellisesta läpikäymisestä, joten opinnäytetyössä käydyt asiat ovat yritykselle erittäin tärkeää tietoa nyt ja tulevaisuudessa. Työssä pohditaan myös, miten kannattavuutta voitaisiin parantaa yrityksen tulevissa projekteissa.

Tutkimukset tehtiin projektin materiaalien perusteella. Toimeksiantajayrityksestä toimitettiin ja kerrottiin kaikki tarvittavat tiedot projektista, jotta tulos olisi mahdollisimman totuuden mukainen.

Tuloksista selvisi, että tutkittu projekti oli kannattavuudeltaan erittäin hyvä. Lopputuloksena syntyi kehitysehdotuksia, joilla voitaisiin parantaa tulevien projektien kannattavuutta sekä muutama asiakirja, joilla voidaan selkeyttää projektien seurantaa.

Osa työn sisällöstä on salattu toimeksiantajan pyynnöstä.