Linkki opinnäytetyöhön: Webcast-lähetyksen tuotanto, pelillistäminen ja jakelu

Kirjoittaja: Juho Koivumäki

Tiivistelmä: Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia webcast-lähetysten, eli internetissä välitettävien tv-lähetysten, tuotanto- ja jakeluprosessia sekä pohtia alan tulevaisuutta muuttuvassa markkinatilanteessa. Tavoitteena oli kerätä tietoa webcastin toteutuksesta ja tuoda se esille selkeässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Insinöörityö tarjoaa tietoa ammattilaisille, harrastelijoille tai alasta kiinnostuneille. Lisäksi sitä voidaan käyttää apuna alan yritysten rekrytoinnissa ja työhön perehdytyksessä.

Työ toteutettiin tutustumalla työelämän vallitseviin käytäntöihin ja tilanteisiin. Asiasisällön tasoa syvennettiin ja ajantasaisuus tarkistettiin ammattitoimijoiden haastatteluilla ja keräämällä tietoa internetistä ja painetuista teoksista.

Taltiointi-, jakelu- ja yhteystekniikoiden kehityksen myötä webcastien tekeminen on helpottunut ja kehitys on mahdollistanut lähetyksen tekemisen paikoista, joista se aiemmin on ollut mahdotonta. Kustannusten alenemisen ansiosta ammattimaisia tuotantoja voidaan tehdä yhä useammasta tilaisuudesta.

Tekniikan kehityksen ansiosta harrastelijoiden ja omatuotantojen lukumäärä on kasvanut. Muuttunut tilanne on pakottanut yritykset muuttamaan toimintamallejaan ja kehittämään uusia ratkaisuja ja palveluita toiminnan kehittämiseksi. Potentiaalisena lisänä webcast-lähetyksiin ovat pelillistämisen keinot ja metodit, esimerkiksi koulutustilaisuuden yhteydessä.

Jakelussa eri päätelaitteiden monimuotoisuus ja globaalit markkinat aiheuttavat haasteita, jotka toimivan kokonaisuuden saavuttamiseksi on ratkaistava. Toimivan yhteisstandardin puute johtaa siihen, että kaikilla päätelaitteilla toimivan lähetyksen saavuttamiseksi joudutaan muodostamaan erilaisia videolaatuja ja käyttämään useita eri protokollia.

Webcast-ala on murrosvaiheessa muuttuvan markkinatilanteen vuoksi. Tulevina vuosina toiminnan painopiste siirtyy enemmän harrastelijoille ja maksuttomien palveluiden käyttöön. Internetissä suorana välitettävän videokuvan määrä kokonaisuutena kuitenkin kasvaa, ja se vahvistaa asemaansa vaihtoehtoisena tekniikkana perinteiselle televisiolähetykselle.