Linkki opinnäytetyöhön: Ravintolan esitystekniikan suunnittelu ja toteutus

Kirjoittaja: Jarno Grönlund

Tiivistelmä: Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa ravintolaan esitystekniikka.

Kohteeseen suunniteltiin ja toteutettiin käyttäjäystävälliseksi ja monipuoliseksi räätälöidyt yleis- ja PA- äännetoistojärjestelmät sekä tehostevalaistus. Käytettiin hyödyksi olemassa olevia komponentteja ja täydennettiin uusilla. Lisäksi toteutettiin koko äänentoiston ohjaus uudella järjestelmällä.

Työssä esitellään hieman äännetoistojärjestelmiä ja tehostevalaistusta esitystekniikan näkökulmasta. Lisäksi työssä käsitellään projektin kulkua tilauksesta suunnitteluun sekä toteutukseen.