Linkki opinnäytetyöhön: Äänentoiston varhaiset vuodet : MS-Audiotronin merkitys suomalaisessa äänentoistossa

Kirjoittaja: Jari Manninen

Tiivistelmä: Ensimmäiset live PA (Public Address) -laitteistot rakennettiin Suomessa 40 vuotta sitten.

Opinnäytetyössä käsitellään liveäänentoiston alkumetrejä ja MS-Audiotronin vaikutusta alan kehitykseen. Matti Sarapaltio ja MS-Audiotron olivat tärkeitä suunnannäyttäjiä uudella ja nopeasti kasvavalla alalla.

Nyt kun ala on siirtynyt jo täysin digitaaliseen aikaan, mietin tuon ajan merkitystä äänentoistolle ja etenkin soundikäsitykselle.

Liveäänentoiston opettama vianetsintä ja välitön asioihin puuttuminen ovat olleet tärkeitä työkaluja myös myöhemmässä työelämässä.

Lähteinä ja liitteinä olen käyttänyt aiheeseen liittyviä facebook-sivuja, 80-luvun Rock päivyriä ja MS PA Line -katalogia, jossa Matti Sarapaltio ohjeisti asiakkaat erinomaisesti.

Suurin osa lopputyön sisällöstä pohjautuu kuitenkin minun ja tuon ajan äänimiesten keskusteluihin.