Linkki opinnäytetyöhön: Langattomat mikrofonit ulkoilmatapahtumassa

Kirjoittaja: Heikki Pieviläinen

Tiivistelmä: Opinnäytetyössä perehdytään ulkoilmatapahtuman äänentoistojärjestelmään, erityisesti langattomaan mikrofonitekniikkaan. Työssä selvitetään, kuinka audiojärjestelmät toimivat ääriolosuhteissa. Toiminnallisessa osuudessa käsitellään joulukuussa 2012 Nurmeksessa järjestettyä Immanuel Jouludraamaa, sen äänisuunnittelua ja -toteutusta.

Opinnäytetyön sisältö koostuu yleisöäänentoistosta, sen perusteista ja analogisesta langattomasta mikrofonitekniikasta. Esimerkkinä käytännön esitystilanteesta toimii Nurmeksen Immanuel Jouludraama. Erityisesti työssä perehdytään langattomien mikrofonien antennikaapeleina toimiviin koaksiaalikaapeleihin ja niiden häiriöihin.

Havaintojen perusteella todettiin antennikaapeleiden hyötyvaikutus toimivaan äänentoistoon. Työssä on käytetty äänitekniikan tuoreimpia teoksia, ammattilaisten kommentteja ja havaintoja sekä vuosien aikana kerättyä empiiristä tutkimusmateriaalia ulkoilmatapahtuman teknisestä toteutuksesta.