Linkki opinnäytetyöhön: Äänensiirtojärjestelmät esteettömään kuulemiseen : toteutussuunnitelma julkiseen tilaan

Kirjoittaja: Akseli Karlsson

Tiivistelmä: Huonokuuloisuuden on todettu lisääntyvän sekä ikääntyneiden että nuorten keskuudessa. Julkisten tilojen tulisi olla esteettömiä paitsi liikkumisen myös kuulemisen osalta. Tässä opinnäytetyössä kartoitettiin esteettömän asumisen neuvontakeskus Kunnonkodin kuuloympäristö ja suunnitellaan tilaan parhaiten sopivan äänensiirtojärjestelmän suunnitelma.

Työssä tutustuttiin kuuloaistiin ja ääneen fysikaalisena ilmiönä taustatiedon kartuttamiseksi. Tilan kuulemiseen liittyvä esteettömyys kuten akustiset ominaisuudet ja muodon tuomat haateet kartoitettiin. Työssä tutustuttiin erilaisiin äänensiirtomahdollisuuksiin, joihin kuului infrapunajärjestelmä, FM-järjestelmä ja Induktiosilmukka. Häiriötä äänensiirtoon tilassa oli lähinnä kattoa kohti nousevan sähköjohtosuman läheisyydessä. Asia todettiin niin magneettikenttiä mittaamalla, kuin myös käytännön kuuntelukokeiluin.

Lopuksi esitetään suunnitelma parhaasta kyseiseen tilaan sopivasta äänensiirtojärjestelmästä. Piirretystä kuvaajasta saadaan kokonaiskuva suunnitelmasta ja ehdotettavan äänensiirtojärjestelmän asennuksesta.