Avauskulmia – kirjoituksia valosuunnittelusta

Teatterikorkeakoulun julkaisusarjassa on ilmestynyt Tomi Humaliston, Kimmo Karjusen ja Raisa Kilpeläisen toimittama teos Avauskulmia – kirjoituksia valosuunnittelusta (2017). Teoksen kirjoitukset käsittelevät valosuunnitte­lun ja sen koulutuksen historiaa, pohtivat valosuunnittelijan työskentelyä, identiteettiä ja siihen liittyviä tekijyyden määrittelyitä sekä pureutuvat visuaalisen havainnon, läpinäkyvyyden käsitteen ja teknologiasuhteen kysymyksiin. Kirjoi­tuskokoelma juhlistaa osaltaan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun valosuunnittelun koulutuksen 30-vuotista taivalta.

Valosuunnittelun koulutus aloitettiin Teatterikorkeakoulussa vuonna 1986. Siitä asti teatteritaiteen maisterin tutkintoon johtavan koulutus­ohjelman opetus on ollut sekä taiteelliseen että tekniseen osaamiseen keskittyvää ja opiskelijoiden taiteilijaidentiteettiä tukevaa. Aikansa roh­kea avaus vaikutti syvästi suomalaiseen esittävien taiteiden kenttään; taiteelliset työryhmät ovat saaneet uudenlaisia osaajia – taiteilijoita, ajattelijoita, suunnittelijoita ja toteuttajia, jotka osallistuvat kokonais­taideteosten luomiseen.

Tänä päivänä valosuunnittelu on vakiintunut yhdeksi taiteelliseksi osa-alueeksi suomalaisessa esittävien taiteiden kentässä. Valollista ajat­telua ja valon käyttöä on nähtävissä myös muun muassa kuvataiteessa ja arkkitehtuurissa. Kolmessakymmenessä vuodessa suunnittelijoiden työ on jättänyt konkreettisen jälkensä sekä vaikuttavien teosten että kollektiivisen oppimisen muodossa.

Alan tutkimusta ja kirjoituksia jul­kaistaan harvoin, ja tämä teos tuo niihin tärkeän lisän. Teoksen kirjoittajat ovat suomalaisia valosuunnittelijoita ja esittävän taiteen ammattilaisia, jotka avaavat ovia valosuunnittelun maailmaan kukin omasta näkökulmastaan.

Hinta 26€ (Taideyliopiston opiskelijat, työntekijät ja alumnit 20€).
Teosta myy Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjasto (Haapaniemenkatu 6, Helsinki) ja sitä voi tilata osoitteesta lib.teak@uniarts.fi
Toimituskulut 10 € / tilaus.

Teos on lisäksi luettavissa verkossa osoitteessa:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/224315