Kimmo Räsäsen opinnäytetyö (2019) käsittelee pyrotekniikan ja erikoistehosteiden käyttöä yleisötapahtumissa. Pyrotekniikkaa käytetään yhä useammissa tapahtumissa hyvin pienen ammattilaisjoukon toimesta. Tehosteiden käyttö on luvanvaraista ja sitä valvotaan viranomaisten toimesta.

Opinnäytetyö jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään pyrotekniikkaan liittyvää koulutusta, lupia ja lainsäädäntöä. Toisessa osassa käydään läpi pyrotekniikkaan liittyvät ohjausjärjestelmät ja esitellään erityyppisiä pyroteknisiä tehosteita. Kolmannessa osassa käydään läpi tehosteiden turvallista käyttöä, oikeita työtapoja ja kuinka erikoistehosteita voidaan hyödyntää eri tapahtumissa. Lisäksi käsitellään kansainvälisten tuotantojen pyrotekniikkaa.

Yleisötapahtumien turvallisuuden kannalta tiedon lisääminen pyrotekniikasta on tärkeää. Pyrotekniikan käyttöön liittyy riskejä, mutta ne ovat hallittuja ja näyttäväkin esitys pystytään toteuttamaan turvallisesti. Opinnäytetyön tavoitteena on luoda perustietoa pyrotekniikasta ja erikoistehosteista esitystekniikan muille toimijoille, artisteille ja tapahtumien järjestäjille.

Lue koko opinnäytetyö täällä