Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Seinäjoen yksikkö on toteuttanut julkaisun aiheena: TAPAHTUMATURVALLISUUS: tiedottaminen, kapasiteetti ja kuluväylät. Julkaisun kirjoittajina ovat toimineen Kai Hiltunen (aiheena: viestintä ja kriisitiedottaminen) sekä Juha Koivisto (aiheena: tapahtuma-alueen suunnittelu ja yleisökapasiteetti, kulkuväylät ja liikenneratkaisut).

Kirjoittajat:
Kai Hiltunen (viestintä & kriisitiedottaminen)
Juha Koivisto (tapahtuma-alueen suunnittelu, yleisökapasiteetti, kulkuväylät ja liikenneratkaisut)

Julkaisija: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Seinäjoen yksikkö
Julkaisuvuosi: 2014

Julkaisun löydät linkin kautta:
www5.siba.fi/documents/87219/841761/Tapahtumaturvallisuus/484a2e6a-12d2-44f2-a3e5-42f8774e6d49?version=1.0