Rakennustieto ry julkaisi induktiosilmukoita ja kuuloesteettömyyttä koskevan ohjedokumentin: Induktiosilmukka kuulovammaisten apuvälineenä

Olennainen osa kokoontumistilojen esteettömyyttä on kuulovammaisille tarkoitettu äänentoistojärjestelmä eli induktiosilmukka. Ohjeessa käsitellään kuulovammaisille tarkoitettuja äänensiirtojärjestelmiä, erityisesti induktiosilmukkaa, ja annetaan ohjeita äänensiirtojärjestelmän valintaan ja suunnitteluun.

Työryhmässä todettua:
Laadukkaan kuuloesteettömyyden toteuttamisen suurin este tuntuu olevan osaamisen ja tiedon puute.
Laadukas toteutusprosessi vaatii laaja-alaisen ymmärryksen toimintaan liittyvistä eri osatekijöistä, riittävän osaamisen sähköfysiikasta ja sähkö- ja AV-asennustekniikasta.
Lisäksi järjestelmään liittyy nykyisin paljon virheellistä tietoa ja uskomuksia. Lisäksi kentällä on selkeitä puutteita nykyisien järjestelmästandardien (SFS-EN 60 118-4) asettamista vaatimuksista mm. kentän tasaisuus sekä voimakkuus, aikaisemmin käytössä oleviin vaatimuksiin nähden..

Ohjedokumentin kuvaus:
Ohjeessa käsitellään kuulovammaisille tarkoitettuja äänensiirtojärjestelmiä, erityisesti induktiosilmukkaa, ja annetaan ohjeita äänensiirtojärjestelmän valintaan ja suunnitteluun. Ohje on tarkoitettu tilaajalle, käyttäjälle, rakennuttajalle, arkkitehdille, pää- ja sähkösuunnittelijalle sekä urakoitsijalle. Sama ohje on julkaistu myös KH- ja SIT-ohjeena tunnuksella KH 34-00647 ja SIT 09-610140. Ohje on julkaistu myös ST-kortistossa numerolla ST 656.01 (kohderyhmänä sähköistysalan asiantuntijat).

Ohjedokumentin kohderyhmä:
– arkkitehdit (ARK & SIS) ja sisustussuunnittelijat
– rakennuttajan / tilaajan edustajat
– rakennuttajat & rakennuttajakonsultit
– sähkövalvojat sekä sähköistyksen asiantuntijat
– suunnittelijat ja konsultit
– urakoitsijat (AV, sähkö, tele ja kuuloesteettömyys)
– vastaavat mestarit

Työryhmän taustatietoja:
Ohjedokumenttin toimittamisesta vastanneen työryhmän työ pohjautui Kuuloliiton Jukka Rasan laatimaan käsikirjoitukseen.
Projektin tavoitteena oli tuottaa ajantasaista tietoa kuuloesteettömyysvarustelun eri vaihtoehdoidoista sekä erityisesti pyrkiä poistamaan induktiosilmuiden osalta virheellisiä olettamuksia ja tietoja, laadukkaamman lopputuloksen saavuttamiseksi.
AVITA ry pääsi osaltaan vaikuttamaan projektiin jo työryhmään muodostaessa.
Annoimme ennakkoon apuja Rakennustieto ry:lle sekä Sähköinfolle oleellisien erikoisosaajien löytämiseksi.

Kortin laatimisessa olivat mukana seuraavat jäsenyritykset:
Qlu Oy / Juha Nikula (kuuloesteettämyyden asiantuntijayritys)
Studiotec Oy / Hannu Mattila (induktiosilmukkalaitteiden maahantuoja ja urakoitsija)
Sweco Talotekniikka Oy / Jukka Korhonen
AVITA ry / Timo Tuominen, työryhmän puheenjohtaja

Työryhmässä oli lisäksi mukana seuraavien tahojen edutajat:
Kuuloliitto ry / Jukka Rasa (erikoisosaaminen ja kuulojärjestön edustus)
Sähköinfo Oy / Kimmo Arenius (ST-kortisto ja sähköistysalan  tietotuotteet sekä pätevyysratkaisut)
– Helsingin kaupunki / HKR (tilaajaosapuolen edustajana)
– Rakennustieto ry / Seppo Niiranen, työryhmän sihteeri

Lisätietoja:

http://rt.rakennustieto.fi/product/RT%2009-11280?page=1&query=induktiosilmukka
www.rakennustieto.fi

Kehitysprojektin mahdollinen jatko:
Nyt laadittu ohjedokumentti keskittyi tuottamaan perustason tietoja, kuvaamaan vaihtoehtoja sekä huomioitavia asioita.
Projektin aikana todettiin, että mahdollisena jatkoprojektina olisi syytä selvittää puhtaan rakennusprosessin erillisohjeen toteuttamista.
Tilaajaosapuoli on lisäksi esittänyt tarpeen mahdollisen asiaa tukevan pätevyys- ja koulutusratkaisun osalta.
AV-alan sisäisinä ohjedokumentteina tulisi lisäksi saada jakeluun live-tuotantojen miksaamista sekä saliäänijärjestelmien operoinnista vastaavia palveleva miksausohje, äänen ajamiseski induktiosilmukkaan. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että kaikilla asiaan liittyvillä oleellisilla tahoilla on jatkossa käytössä oikeat työkalut, ratkaisun toiminnan todentamiseen esim. kuuntelulaite tai kentänvoimakkuusmittari.

Taustatietoja:
Projekti oli osa AVITA ry:n kuulon apuvälineet -työryhmän kehitys- ja edunvalvontatyötä.
Projektin tavoitteena on lisätä asiaan liittyvää laaja-alaista osaamista sekä tietoutta ja näin mahdollistaa aikaisempaa laadukkaat toteutukset.
Kehitysprojekti pyrkii osaltaa edistämään myös asiaan liittyvien erikoisosaajien löydettävyyttä.

Työryhmään kuuluvat olleeliset kuulon apuvälineiden maahantuojat ja jälleenmyyjät, urakoitsijat, erikoisosaajat sekä asiantuntijayritykset mm. suunnittelijat.
www.avita.org/yrityshakemisto/kuulon-apuvalineet