Linkki artikkeliin: Ohjeita AV-ohjausjärjestelmän ja -käyttöliittymän suunnitteluun

 

Kirjoittaja: Anne Myller

Tämä kirjoitus perustuu Aalto-yliopistossa syksyllä 2011 julkaistuun diplomityöhön ”Ohjausjärjestelmävalintojen vaikutus opetustilan käytettävyyteen”. Diplomityön tuloksia esitellään kirjoituksessa tiiviisti niiltä osin, jotka ovat sovellettavissa AV- järjestelmien suunnitteluun opetustiloja laajemmin. Erityisesti keskitytään tutkimustulosten pohjalta laadittuihin käyttäjävaatimuksiin, jotka antavat selkeitä ohjenuoria suunnittelun ja arvioinnin tueksi.