AVITA ry:n sääntömääräinen vaalikokous 2017
oleelliset päätökset ja valinnat

AVITA ry:n sääntömääräinen syys- ja vaalikokous 2017 kokoontui torstaina 14.12.2017 Messukeskuksen kokoustamossa.

Sääntömääräinen kokous päätti toimintavuoden 2018 toimintasuunnitelmasta, talousarviosta sekä valitsi hallituksen kaudelle 2018-19.
Kokoukseen osallistui yhteensä 25 henkilöä, jotka edustivat 16 äänioikeutettua tahoa.

Kokouksen alustuksen kuultiin ensin Audiovisual Expo -messujen tilanne- ja tulevaisuustietoja.
Tämän jälkeen puheenjohtaja esitteli kesän sekä syksyn aikana suoritetun laajan jäsenkyselyn tulokset ja yhteenvedon (kts. liitedokumentit).

Oleelliset päätökset:

1. Toimintasuunnitelma  2018

Toimintasuunnitelma ja vuosikalenteri on laadittu puhtaasti jäsenkyselyn taustatietojen pohjalta, hallituksen mietinnön jälkeen seuraavaksi:

– Koulutukset käyntiin, yhteisiä verkostoitumistapahtumia
– CRM kuntoon ja viestintä toimivaksi kaikissa kanavissa
– Hallituksen tiedonjako kuntoon, sähköinen laskutus, tilitoimisto päätökset
– Henkilökohtaiset jäsenedut käyttöön
– Audiovisual Expo & Awards 2019
– Yhteistyö sidosryhmien kanssa jaettu hallituksen jäsenien kesken – AV osaajat asialle

Tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelman yhteenvetotiedot löytyvät nähtäväksi:
TOIMINTASUUNNITELMA & TALOUSARVIO 2018

2. Uudet jäsenluokat

Uusina jäsenluokkina mukaan:
– itsensä työllistäjät / yksinyrittäjät

3. Talousarvio 2018

Tulevan toimintavuoden talousarvion yhteenvetotiedot sekä samalla historiatietoja AVITA ry:n taloudesta löytyy nähtäväksi:
TOIMINTASUUNNITELMA & TALOUSARVIO 2018

4. Jäsenluokat ja -maksut kaudella 2018

Jäsenmaksutalkoot 2018 koskevat yrityksiä joiden liikevaihto ylittää 500 000 euroa. Kyseisten yritysten jäsenmaksua nostetaan 30%. Kaikki varat jäsenmaksun korotuksesta tulee kohdentaa henkilöresursseihin.

AVITA ry:n syyskokous vahvisti kattavan keskustelun jälkeen seuraavat jäsenluokat sekä -maksut kaudelle 2018 seuraavasti:

Jäsenmaksuluokat 2018:
Varsinaiset jäsenluokat:
– yritysjäsen
– konsernijäsen

Kannattavat jäsenet:
– henkilöjäsen
– yhteistoimintajäsen
– koulutuskumppani
– kumppanuusjäsenyys (päämiehet ja valmistajat)

Varsinaiset jäsenet:
120€ / vuosi – yksin yrittäjät / itsensä työllistäjät (esim. toiminimen kautta laskuttavat henkilöt)
225€ / vuosi – liikevaihto <150t€
300€ / vuosi – liikevaihto 150-300t€
500€ / vuosi – liikevaihto 300t€-500t€
975€ / vuosi – liikevaihto 500t€-1M€ (korotus)
1 300€ / vuosi – liikevaihto 1-3M€ (korotus)
1 560€ / vuosi – liikevaihto 3M€-6M€ (korotus)
1 950€ / vuosi – liikevaihto 6-10M€ (korotus)
2 340€ / vuosi – liikevaihto 10-15M€ (korotus)
2 600€ / vuosi – liikevaihto 15-20M€ (korotus)
3 250€ / vuosi – liikevaihto >20M€ (korotus)
konsernijäsenyys (jäsenmaksu yrityksien yhteenlasketun liikevaihdon mukaan)

Kannattavat jäsenluokat ja -maksut:
(rajoitetut jäsenedut)
– yhteistoimintajäsenyys 250€ / vuosi (korotus)
– koulutuskumppanijäsen 500€ / vuosi (AV-alan oppilaitokset)
– kumppanijäsen 800€ / vuosi (sis. 4 julkaisutuotetta)
– henkilöjäsen 60€ / vuosi (kannattava jäsen, kts. vaihtoehtona itsensä työllistäjät)

5. Hallitus 2018/19

AVITA ry:n laaja-alaista jäsenkuntaan edustamaan hallitukseen kaudelle 2017/18 valittiin seuraavat henkilöt (11 hlöä).
(suluissa henkilön edustaman pöytäkunta)

Jatkavat kauttaan (1v.): (2018)
puheenjohtaja Kati Pajukallio / Audico Systems Oy (AV-urakointi ja maahantuonti)
varapuheenjohtaja Paiste Mäenpää / Paiste Productions Oy (AV-suunnittelu & akustiikka)
Carita Mykrä / Mediatrade Oy (broadcast)
Juha Penttilä / AV-ONLINE.fi (maahantuonti ja laitekauppa & urakointi)
Jaakko Peltomäki / Jaakko Peltomäki Oy (rental & tapahtumatekn.)
Elisa Nurmi / AV Marketing Finland Oy (maahantuonti ja laitekauppa)
Juha Lindqvist / Kauko Oy (maahantuonti ja laitekauppa)
Vesa Laasanen / Picturall Oy (valmistus ja vienti)

Valittiin jatkokaudelle (2v., 2018-19):
Juha Lindqvist / Kauko Oy (maahantuonti ja laitekauppa)

Valittiin uutena hallitukseen (2v., 2018-19):
Juho Hiidenmaa / Bright Finland Oy (rental & tapahtumatekn.)
Ossi Hakansuu / Caverion Suomi Oyj (AV-urakointi ja integraatio)

Uusi hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan joukostaan  oleellisien työryhmien vastuuhenkilöt sekä tarvittaessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kiitos kokouksen osallistujille aktiivisesta, kehittävästä ja rakentavasta keskustelusta sekä erityiskiitos väistyville hallituksen jäsenille heidän antamasta panoksestaan AV-alan yleiseen kehitystoimintaan!

Väistyvät hallituksen jäsenet:
Olli-Pekka Kallio / Bright Group (rental & tapahtumatekn.)

Uuden hallituksen laajemmat taustatiedot sekä teemat löytyvät nähtäväksi:
www.avita.org/tietoa-avitasta/avita-ryn-hallitus/avita-ry-hallitus-2018

6. Päätös- ja esittelydokumentit 14.12.2017

Oleelliset vaalikokouksen 2017 päätös ja esittelydokumentit ovat nähtävissä seuraavien linkkien kautta:

AVITA ry – JÄSENKYSELY 2017 (Koponen+Hildén Oy)
TOIMINTASUUNNITELMA & TALOUSARVIO 2018 (sis. historiatietoja)