AVITA TIETOVERKOT AV-TEKNIIKASSA 18.-19.4.2018

Huom.
KOULUTUS ON VALITETTAVASTI JO LOPPUUNVARATTU
Ilmoita mahdollinen kiinnostus tulevaa kurssia kohtaan osoitteeseen info@avita.org

Kurssin tiivistelmä:
Tukeva tietopaketti ethernetverkoista ja niiden käytöstä AV- ja esitystekniikassa. Mielenkiintoista, mutta usein turhan monimutkaiseksi koettua asiaa lähestytään käytännön kautta. Kurssilla tutustutaan ethernetverkkojen perusteisiin ja yleisimpien audio- ja valo-ohjausverkkoprotokollien toimintaan, konfigurointiin ja ominaisuuksiin.

Kurssin kohderyhmä:
Kurssin kohderyhmänä on asiantuntijat, jotka työssään kaipaavat tuekseen tietoa eri laitteiden ja järjestelmien verkottamisesta.
Esim. suunnittelijat, urakoitsijat, asiantuntijat, projektipäälliköt, tilaajan asiantuntijat, sähköasiantuntijat, kiinteistöpäälliköt sekä luonnollisesti eri järjestelmien käyttöönotto- ja ylläpitohenkilöstö sekä AV-ratkaisuiden tietoturvan kanssa työskentelevät.

Kurssin tarjoaa:
Kurssi antaa perustiedot ymmärtää eri verkotusratkaisuiden lainalaisuuksia ja toimintaperusteita, verkkoliikenteeseen liittyviä siirtostandardeja sekä protokollia.
Lisäksi kurssi antaa tietoja kuinka eri verkotusratkaisut on eri tavoin sovitettavissa yhteen ja mitä oleellisia huomioita eri liitäntätapoihin sisältyy.
Normaalin verkkopohjaisen liikenteen lisäksi koulutus valottaa myös dedigoituja AV-verkkoratkaisuita (mm. parikaapelisiirto, audioverkot ja HDbaseT).
Lisäksi kurssin tavoitteena on edistää toimialojen ylitse tapahtuvaa yleistä asiantuntijaverkottautumista sekä hyvien toimintamallien ja käytäntöjen jakamista.
Kurssi soveltuu hyvin myös talo- ja kiinteistoautomaation tai turvajärjestelmien verkottamisen perusteiden valottamiseen.

Kurssin toteutustapa:
Koulutus tapahtuu pienryhmä opiskeluna.
Koulutuksen yhteydessä hyödynnetään demoja, oikeaa tekemistä sekä workshop -työskentelyä.
Koulutuksen toteutustavan johdosta osallistujamäärä on rajallinen (14 hlöä).

Aika:

keskiviikko 18.4 ja torstai 19.4.2018 klo 9-16

Paikka:
Metropolia ammattikorkeakoulu, esitys- ja teatteritekniikka (Hämeentie 151, Helsinki)

Kurssin alustava hinta: (vahvistuu)
AVITA ry:n jäsenet 260 €
ei-jäsen 380 €
Hintoihin sisältyy kahden koulutuspäivän tarjoilut.
Kaikki hinnat ALV 0%

Koulutuksen opettajana toimii: Timo Hiekkanen

Huom.
Kurssin luonteesta johtuen osallistujamäärä on rajoitettu (14 hlöä), jotta pystymme varmistamaan kurssin sisällön laadukkaan toteutuksen!

Koulutuksen ohjelma:

 Verkkottaminen kurssi jakautuu sisällön osalta seuraavasti:

1) TCP/IP malli ja verkon perusteet
2) verkon konfigurointiin liittyvät demot ja harjoitukset (voidaan lomittaa edelliseen)
3) Sovellukset: verkkoaudio (Dante), (valo-)ohjaussignaalit verkossa (DMX / DALI / Artnet / SACN / MA-Net), video-over-IP ja multicasting


PÄIVÄ 1: IP-järjestelmien perusteet

 • Johdanto; tiedon mittayksiköt, tiedonsiirtonopeus, tallennuskapasiteetti
 • Verkkoliikenteen termit ja käsitteet; unicast, broadcast, multicast
 • Ethernet -verkon rakenne ja TCP/IP -malli (yksinkertaistettu OSI-malli)
  • Kaapelointi, liittimet, muuntimet, kytkimet, reitittimet
  • MAC-osoitteet, Spanning Tree, Trunk / Link Aggregation, Virtuaaliverkot (VLAN), ARP/RARP, ICMP
  • IP-osoitteet: IP-osoitteen muodostaminen ja maskin käyttö, DHCP palvelu. Aliverkot, CIDR, reititys, DNS, IPv6
  • Kuljetuskerros: TCP ja UDP, portit ja palvelut. Verkkoliikenteen suodatus ja NAT/PAT
 • PoE: Power over Ethernet
 • Langattomat verkot (Wi-Fi)
 • Kaikkiin osa-alueisiin liittyy käytännön harjoituksia, joita opiskelijat tekevät

PÄIVÄ 2: Kertaus ja sovellukset

 • Kertaus IP-osoitteista ja virtuaaliverkoista. Harjoitus.
 • AV-sovelluksia IP-verkkoon: Dante (audio), Valo-ohjaus (DALI, DMX, Artnet, SACN), Multicast streaming (video over IP)
 • Dante:
  • Digitaalinen audio: vaatimukset kaistalle ja latenssille. Reaaliaikaisuus.
  • Dante -verkkoprotokollan toiminta
  • Rakennetaan Dante-verkko ja sen rinnalle ohjausverkko
 • Valo-ohjaus:
  • Vaatimukset kaistalle ja latenssille
  • Rakennetaan ja testataan valo-ohjausverkko (SACN / MA-Net / Artnet)
 • Multicast streaming
  • Vaatimukset kaistalle ja latenssille
  • Multicastin vaatimukset kytkinverkolle, IGMP query, snooping, V1/V2/V3
  • Kytkinverkon konfigurointi
  • Rakennetaan multicast videojakelu

 

Vaihtoehtoinen toteutustapa (teoriaosuus):
Mikäli kurssin puhdas teoriaosuus herättää tarpeeksi kiinnostusta, niin koulutuksen teoriaosuus on mahdollista toteuttaa päivän mittaisena kurssina, jolloin kohderyhmänä ovat esim. suunnittelijat sekä asiantuntijatehtävissä työskentelevät.

Mikäli kiinnostuit puhtaasta teoriosuudesta, niin ilmaise kiinnostuksesi: info@avita.fi

 

Kurssin vastuullisena toteuttaja toimii AVITA ry sekä AVITA ry:n palvelutuotantoyhtiö Suomen Ammattiviestintä Oy.
Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa kurssin aikataulua sekä sisältöä.

********

TAUSTAA:
AVITA ry:n toteuttamien koulutus- ja seminaaritilaisuuksien tavoitteena on kehittää edelleen AV-alalla toimivien ammatillista osaamista sekä tietotaitoa vastaamaan nykyhetken haasteita. Järjestömme koulutustarjonta keskittyy toimialamme toimijoille suunnattuun jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä toimialaamme liittyvien peruskoulutuksen toteuttamiseen.

Koulutukset toteutetaan puhtaasti jäsenistön esiinnostaman koulutustarpeen mukaisesti sekä järjestön koulutustyöryhmän laatiman arvioinnin perusteella.