fbpx

Suomen Audiovisuaalinen yhdistys ry – SAY

AV-alan kulttuuriperinnön vaaliminen on saanut foorumin

Suomen Audiovisuaalinen Yhdistys – SAY ry
tallentaa, tutkii, tiedottaa ja hoitaa audiovisuaalisen alan aineetonta ja aineellista kulttuuriperintöä Suomessa.

Kulttuuriperinnetyö on monitahoista. Nopeasti kehittyvällä alalla uutta syntyy ja uudet sukupolvet ottavat vastuun alan kehittämisestä. Eilisen uutuudet ja myös käsillä olevan hetken ilmiöt ovat kiinnostavia tallennuskohteita. Sitä ovat alan edelläkävijöiden vapaamuotoiset kertomukset ja muistelot, yritys- ja henkilöhistoriikit, isommat ja pienemmät laitteet tarvikkeineen, valokuvat, tallenteet ja dokumentit, koulutus- ja markkinointimateriaalit, suunnitelmat ja arkistoaineistot jne.

Suomen Audiovisuaalinen Yhdistys (SAY) perustettiin vuonna 1969. Sen tarkoitus määriteltiin näin:
” Yhdistyksen tarkoitus on suojella ja tukea jäsentensä yleisiä ja yhteisiä ammatillisia etuja ja myötävaikuttaa audiovisuaalisen alan kehitykseen Suomessa ”.

Vuonna 2015 uudelleen toimintansa aloittaneen SAY ry:n tavoitteena ja toiminnan tarkoituksena on yhdistää asiasta kiinnostuneet tahot, luoda yhteistyösuhteita, muodostaa oma kokoelma sekä selvittää mitä, missä ja miten alamme kulttuuriperintöä on tähän mennessä säilytetty.

Yhdistykselle laaditaan kokoelmapoliittinen ohjelma, jossa määritellään toiminnan perusteet, kokoelmien tämänhetkinen kartunta, niiden hallinta sekä tavoitteet kokoelmien kartuttamisessa.

Pyrkimyksenä on omien varasto- ja työtilojen sekä mahdollisen näyttelytilan hankinta, jota edeltää kokoelmien esittely virtuaalimuseossa. Resurssien määrä luonnollisesti sanelee toiminnan kehittymistä.

SAY järjestää myös keskustelu- ja koulutustilaisuuksia.

Suomen Audiovisuaalinen Yhdistys ry, c/o Avita
Harakantie 18 B, 02650 ESPOO. www.avita.fi/sayry
Lisätiedot: pj. Jouko Leskinen, p: 040 837 0700 ja varapj. Raimo Kuitunen p: 050 433 3437

SAY ry:n toiminta löytyy myös facebookista:
www.facebook.com/groups/avperinne

Lataa tästä SAY ry:n info PDF-muodossa!

TAUSTAA:

Esitystekniikan ja audiovisuaalisen viestinnän kasvu ja kehitys ovat olleet nopeita läpi viimeisten vuosikymmenien. – Alan osaajat ovat järjestäytyneet yli 110 jäsenen järjestöön Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto AVITA ry. Yhdistys on tunnettu mm. AudioVisual Helsinki -messuita.

AVITA ry:n piirissä on jo vuosia keskusteltu alan perinteen keräämisestä ja säilyttämisestä. Tekijät ja tekniikat vaihtuvat, menetelmät ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat, eikä alan kehitystä ja juuria välttämättä enää tunneta. Monesti sanotaan, että ”osattiin sitä ennenkin”, josta ajaudutaan edelleen kysymykseen mitä se ”ennen” on ollut. Onkin tärkeää, että myös av-ala dokumentoi, kerää ja saattaa esille alansa perinnettä.

Keskusteluissa on ilmennyt, ettei perinnetyö voi olla tämän hetken asioihin keskittyvän AVITA ry:n toimintaa. Toisaalta on ilmennyt, ettei esimerkiksi Tekniikan museo voi tekniikan yleismuseona lähteä satsaamaan tähän meitä kiinnostavaan alueeseen. Näiden asioiden edistäminen edellyttää oman yhdistyksen perustamista.

Uuden yhdistyksen perustaminen on nykyään helppoa.  Alan perinneasioista kiinnostuneiden henkilöiden tapaamisissa syksyllä 2014 syntyi kuitenkin ajatus AVITA ry:n edeltäjän ja yhden sen perustajan, Suomen Audiovisuaalisen Yhdistyksen (SAY) herättämisestä pitkästä pysähdyksestä.

SAY on merkitty yhdistysrekisteriin 10.3.1969, joten sillä itsellään on pitkä perinne takanaan. SAY perusti yhtenä kolmesta järjestöstä AVITA ry:n v. 1987. Viisi vuotta myöhemmin yhdistykset sopivat toiminnan keskittämisestä Avitaan v. 1993 alusta. SAY:n toiminta päättyi tuona samana vuonna, mutta sitä ei ole poistettu rekisteristä. Sääntöjen mukaan vanha hallitus on lakannut olemasta, joten yhdistyksen toiminnan uudelleen käynnistämiseen oli haettava Etelä-Suomen Aluehallintoviraston lupa. Lupa saatiin keväällä 2015. Siinä kokoon kutsujaksi valtuutetaan AV Media ECT Oy.

Nyt AV-alan kulttuuriperintöön liittyvä toiminta jatkuu Suomen Audiovisuaalisen yhdistyksen alaisuudessa!

Liity jäseneksi

AVITA ry:n jäseneksi voivat päästä tahot/organisaatiot sekä henkilöt, jotka toimivat AV-alalla.

Lue jäsenyydestä ja liity

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Tilaamalla AV-alan yleisen uutiskirjeen varmistat ajankohtaisien tietojen saatavuuden!

Tilaa uutiskirje