Metropolia  esitys- ja teatteri- sekä mediatekniikan opintolinjat liittyvät ensimmäisenä AV-alan oppilaitoksena AV-verkostoomme ja toimivat jatkossa AVITA ry:n  koulutuskumppanina!

Koulutuskumppanuus on yksi AVITA ry:n kannattavista jäsenmuodoista, jonka tarkoituksena on laajentaa jäsenkuntamme toimialan kokonaiskattavuutta erityisesti kehitysprojektien edistämiseksi. Koulutuskumppanuuden tavoitteena on syventää yhteistyötä AV-alalla toimivien oppilaitoksien kanssa erityisesti osaamisen ylläpidon, toimialamme yleisen koulutustoiminnan, pätevyyksien sekä toimialamme hyvien käytäntöjen kehittämiseksi. Samalla kumppanuus antaa hienon mahdollisuuden molemminpuoliseen jatkuvaan vuoropuheluun koulutustarpeen selvittämisen sekä kehittämisen osalta ja jatkuvan koulutuskalenterin ylläpitämiseksi.

Lisäksi toimintamalli antaa hienot lähtökohdat myös AV-alan opiskelijoiden sekä työelämän kohtaamisen helpottamiseksi. Tavoitteena on saada jatkossa entistä enemmän AV-alaan liittyviä opinnäytetöitä ja tutkimuksia julkaistavaksi AVITA-kanavassa sekä syventää vuoropuhelua toimialaamme liittyvien tutkimus- ja kehityshankkeiden toteuttamiseksi opiskelijoiden toimesta.

Koulutuskumppanien toiminta tulee jatkossa näkymää yleisesti AVITA ry:n toiminnassa niin koulutuksessa, pätevyysratkaisuissa, InfoComm-yhteistoiminassa, alamme käytäntöjen kehittämisessä, kehitys- ja tutkimusyhteistyössä sekä AV-messujen sisällössä.

AVITA ry:n koulutuskumppanit pystyvät lisäksi hyödyntämään järjestömme viestintäkanavat oman koulutustarjonnan sekä ajankohtaisen toiminnan viestintään.
Näin toimialaamme liittyvä koulutustoiminta ja -tarjonta saadaan aikaisempaa laajemmin toimialamme henkilöstön tietoisuuteen.


Lisätietoja yhteistoiminnasta tarvittaessa antavat:

Metropolia / esitys- ja teatteritekniikka
tutkintovastaava Mikko Pirinen
mikko.pirinen@metropolia.fi / 050 401 3475

Metropolia / mediatekniikka
lehtori Jonna Eriksson
jonna.eriksson@metropolia.fi / 040 714 5112

AVITA ry
puheenjohtaja Kati Pajukallio / Audico Systems Oy
kati@avita.org  / 050 5794989
tai
toiminnanjohtaja Timo Tuominen
timo.tuominen@avita.fi / 050 315 2204

Lisätietoja Metropolia AMK:n AV-alaan sekä AVITA ry:n kumppanuuteen liittyvistä toiminnoista:
www.avita.org/yrityshakemisto/koulutuskumppani/metropolia-amk 

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu, jossa opiskelee yli 16000 opiskelijaa. Metropoliassa koulutetaan kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä.

Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman mediatekniikan pääaineessa opiskelijat saavat hyvät valmiudet työskennellä median monikanavajulkaisemisen sisältörikkaassa, mielenkiintoisessa ja monien mahdollisuuksien maailmassa. Opiskelija voi erikoistua mediatuotannon ja verkkopalveluiden asiantuntijaksi, www-sovelluskehittäjäksi, mediapalveluiden kehittäjäksi tai tuottajaksi.

Esitys- ja teatteritekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuu valo-, ääni-, video- ja näyttämötekniikan monipuolisia osaajia tapahtumatekniikkaan, teattereihin ja laaja-alaisesti esittävään toimintaan. Päivä- ja monimuoto-opintoina järjestettävässä medianomikoulutuksessa painottuvat esitystekniikan moniosaajuus ja tuotannollinen osaaminen jatkuvasti kehittyvän alan tarpeiden mukaisesti. Metropoliassa on mahdollista suorittaa myös Esitys- ja teatteritekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja näyttötutkintoina ja osallistua ajankohtaisiin täydennyskoulutuksiin.

******

AVITA ry:n kannattavat jäsenluokat ovat nykyisin:
– yhteistoimintajäsen
– henkilöjäsen
– koulutuskumppani
– kumppanuusjäsenyys (kansainväliset toimijat, valmistajat sekä sidosryhmien edustajat)

Lue lisää jäsenvaihtoehdoista!

AVITA-koulutuskumppanuuden sisältö ja tavoitteet:
– tavoitteena on maanlaajuisen yhteistoimintaverkoston toteuttaminen
– vuoropuhelu sekä yhteistoiminta konsepti AV-alan oppilaitoksen sekä järjestömme välille
– mahdollistaa yhteistoiminnan koulutus-, pätevyys- ja kehitysasioissa sekä toimialan toimintamallien luomisessa
– mahdollistaa koulutuksien toteuttamisen yhteistyössä
– pyrkii parantamaan AV-alan opiskelijoiden sekä työelämän kohtaamista
– antaa mahdollisuudet vierailijaluentoihin (alan asiantuntijat)
– tarjoaa oppilaitokselle käyttöön AVITA ry:n tiedotus- ja julkaisukanavat
– antaa oppilaitokselle mahdollisuudet toimia koulutusoperaattorina AVITA ry:n sekä InfoComm International:in koulutussisällöissä
– tarjoaa tiedoksi toimialamme kehitysprojektien ajankohtaistiedotuksen mm. tapahtumaturvallisuus