Koko audiovisuaalisen tuotanto- ja esitystekniikan toimialan yritystentekemä työ vaikuttaa oleellisesti yhteiskunnan kehittämiseen. Näin ollen jäsenten tulee kehittää ammattitaitoaan ja yhteiskunnan puolestaan luottaa heidän osaamiseensa.

Yhteiskunnan luottamuksen säilyttämiseksi koko jäsenkunta toimii eettisten toimintasääntöjen mukaisesti.

Yksittäisen jäsenen velvollisuudet jakaantuvat viiteen osaan, ammatilliseen vastuuseen, oman pätevyyden ylläpitoon, vastuullisuuteen, tilausten toteuttamiseen ja asiantuntijana toimimiseen.

Tarkemmat tiedot toimintasäännöistä löytyvät Toimintasäännöt-sivulta.