AVITA ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2017 kokoontui maanantaina 8.5.2017 Finlandia-talolla.
 
Kokoukseen osallistui yhteensä 19 henkilöä, jotka edustivat 11 äänioikeutettua tahoa. Kokoukseen oli lisäksi hienosti saapunut mukaan viiden uuden jäsenorganisaation edustajia.
 
Kokouksen aluksi kokouspaikan isäntänä toiminut Finlandia-talon tuotanto- ja palvelupäällikkö Heikki Mäkelä esitteli yleisesti talon toimintaa sekä esitti näkemyksiään AVITA ry:n yhteistoimintamahdollisuuksista.
 
Oleelliset kokouksessa käsitellyt asiat sekä päätökset:
 
1. Tilinpäätös 2016
– Esitettiin vuodelta 2016 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilin- sekä toiminnantarkastajan lausunnot
– Kokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2016 sekä päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 
2. Järjestön virallisien sääntöjen muuttaminen
Kevätkokous valtuutti järjestön virallisien sääntöjen muuttamisen, hallituksen esityksen mukaisesti seuraavasti:
 
Kohta 1: (nimi ja toimipaikka)
Järjestön virallinen nimi muutetaan muotoon:
AVITA – Audiovisuaalinen toimiala ry
 
Kohta 3. (jäsenet)
Kunniajäsenyyttä koskeva tarkennus seuraavasti:
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa ja kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt toimialan toimintaa.
 
3. Virallisen kokouksen jälkeen
Kokouksen osallistujille esiteltiin AVITA – AudioVisual Expo -messutapahtuman tilannetiedot sekä oleelliset uudistukset ja järjestömme meneillään olevat kehityshankkeet mm. viestintäuudistus sekä InfoComm -yhteistyö ja käynnistyvä CTS -pätevyysratkaisu.
 
Lisäksi aktiivista keskustelua käytiin jäsenmaksuluokkien tarkennentamisesta, järjestön yleisestä toimintatavoitteista ja tuottamista palveluista tai eduista sekä jäsenkyselyn toteuttamisesta.
Käydyn keskustelun perusteella selkeää kiinnostusta tuntuu olevan myös kehitetyn taloustutkimuksen toteuttamiseen sekä toimialaamme koskevien tilastotietojen keräämiseen.
 

Kiitos kokouksen osallistujille aktiivisesta, kehittävästä ja rakentavasta keskustelusta!

Huom.
Kokoukseen liittyvät virallinen aineisto on jakelussa myöhemmin osana jäsentiedotusta tai pyydettäessä!