AVITA ry:n hallitus haluaa saada yhdistyksen palvelemaan paremmin jäsenistöämme sekä oleellisia sidosryhmiä ja selvittää kyselytutkimuksen avulla palautetta, näkemyksiä sekä toiveita järjestömme toiminnasta.

Kyselyn tavoitteena on Avita ry:n toiminnan ja suunnan kiteyttämiseen ja selkeyttämiseen toivomme nyt koko jäsenistön sekä sidosryhmien tuen. Kyselyn tarkoituksena on selvittää, miten hyvin yhdistyksen nykyinen toiminta vastaa jäsenyritysten tarpeisiin ja kartoittaa jäsenten toiveita sen kehittämiseksi.

Kysely toteutetaan anonyymisti sekä täysin luottamuksellisena!
Kyselytutkimuksen toteuttaa AVITA ry:n hallituksen toimeksiannosta ulkopuolinen asiantuntijayritys (Koponen+Hildén Oy). Kyselyn vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja vastaukset tehdään anonyyminä. Tutkimuksen tulokset on tavoitteena julkaista syyskauden aikana.

Kyselyä suorittava yritys on suorittanut jäsenyrityksien / yhteisöjen yhteishenkilöiden kontaktointia puhelimitse ja jatkaa projektia vielä elokuun aikana. Olet siis jo mahdollisesti saanut kyselylomakkeen sähköisesti.

Pyydämmekin että annatte kyselylle sen vaatimat 5-10 minuuttia kyselyn saavuttua ja annatte näin oman  aktiivisen panoksenne toimialamme kehitystoimintaan.
Kysely on suunnattu jäsenistön lisäksi AV-alan sidosryhmille yleisesti.

Pääset vastaamaan kyselytutkimukseen seuraavan linkin välityksellä:
https://goo.gl/forms/YmDM6EDe5Z8Yud9s2

Järjestömme toiminnan kehittämiseen liittyvistä kehitystiedoista sekä vastausaktiivisuudestanne kiitollisena!