”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”

Päivien puheenvuoroissa nousi vahvasti esiin vanha sanonta huolellisen etukäteissuunnittelun tärkeydestä. Tapahtumien turvallisuuden ennakointi ja turvallisuuden huomioiminen jo mahdollisimman aikaisin ennen tapahtumaa toistui suuressa osassa päivien puheenvuoroja.

Ilmatieteenlaitoksen Ari-Juhani Punkka kuvaili keinoja varautua vaaraa aiheuttaviin sääilmiöihin. Vaikka äärimmäisiin sääilmiöihin ei niiden kohdalle sattuessa voi vaikuttaa, voi huolellisella varautumisella vähentää niistä aiheutuvia riskejä ja vahinkoja. Yleisötapahtuman rakennustyömaiden työturvallisuutta käsittelevässä paneelikeskustelussa pohdittiin Securitas Eventsin Ari Soljan johdolla mm. onko tapahtumien rakentaminen nykyisillä tiukoilla aikatauluilla mahdollista turvallisesti tai kuinka paljon turvallisuuden takaamiseen vaikuttavat käytettävissä olevat eurot.

Lounais-Suomen Aluehallintoviraston Mikko Mäkelä ja Jori Sinisalmi kävivät läpi AVIn tekemien työsuojelutarkastusten havaintoja käytännönläheisin esimerkein. Samuli Nuutinen Suomen Kansallisoopperasta ja -baletista puolestaan jakoi Oopperatalon kokemukset poikkeustilanneviestintään valmistautumisesta ja sen hyödyistä. Ensimmäisen päivän päätteeksi nostettiin vielä kissa pöydälle ja keskusteltiin päihteistä, niiden käytöstä tapahtuma-alalla ja vaikutuksista tapahtumien turvallisuuteen.

Toisen päivän aluksi jatkettiin Kauko Oy:n Sami Rahikaisen puheenvuorossa kriisitilanneviestinnästä ja käytiin läpi tapahtumajärjestäjän vakuutusturvia LähiTapiolan Merja Kampmanin kanssa. Tukesin Kari Koponen ja Securitas Eventsin Ari Solja pureutuivat omassa puheenvuorossaan asiakasturvallisuuteen. Kuin vastauksena edellispäivän kysymykseen eurojen riittävyydestä puheenvuorosta nousi esiin huomio, että mitä myöhemmin toimintaa suunnitellaan, sitä kalliimmaksi se usein tulee. Jos turvallisuus on huomioitu puutteellisesti tai vastoin asetuksia ja määräyksiä, voivat viime hetken korjaukset tai toteutuneet vahingot lisätä kustannuksia huomattavasti etukäteissuunnitteluun verrattuna.

Suomen Punaisen Ristin Niina Hirvonen kävi omassa puheenvuorossaan läpi ensiapupäivystyksen järjestämisen osana tapahtuman turvallisuutta ja Local Crew Oy:n Ville Ketonen kertoi tapahtumaturvallisuuden trendeistä, haasteista ja pullonkauloista vuonna 2018 meillä ja maailmalla. Viimeisessä paneelikeskustelussa pohdittiin Bright Finlandin Juho Hiidenmaan johdolla lepoaikojen ja väsymyksen merkitystä tapahtumaturvallisuuden riskitekijänä sekä niiden vaikutusta työturvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Tapahtuman turvallisuuskulttuuri luodaan yhdessä

Onnistunut ja turvallinen tapahtuma perustuu tarkalle suunnittelulle, riskien kartoittamiselle, riittävälle resursoinnille ja huolelliselle toteutukselle. Tapahtumien turvallisuus vaatii hyviä ennakkovalmisteluja ja kaikkien tapahtuman osapuolten sitoutumista turvallisuuden varmistamiseen. Turvallisuusasioiden selventäminen eri toimijoiden kesken etukäteen sopimuksilla, yhteisesti sovituilla turvallisilla työtavoilla sekä turvallisten työtapojen seuranta ja valvonta ovat keinoja turvallisuuden lisäämiseen tapahtumissa. Tapahtumien turvallisuudesta huolehtiminen paitsi tapahtuman kävijöiden myös tapahtuman työntekijöiden näkökulmasta on yrityksille selkeä kilpailuetu.

Tapahtumaturvallisuuspäivät 2018. Kuva: Eetu Roumio

Tapahtumaturvallisuuspäivien perusteella yhteistyö ja yhteinen tavoite on selkeä. Päivät sisälsivät paljon hyviä keskusteluja ja osallistujien kesken vallitsi avoin halu kehittää tapahtumien turvallisuutta. Tapahtumaturvallisuuspäivät tarjosivat jälleen erinomaisen mahdollisuuden tapahtuma-alan toimijoille tavata ja vahvistaa yhteistä päämäärää turvallisemmista tapahtumista.

Kiitos Tapahtumaturvallisuuspäivät 2018 mielenkiintoisista puheenvuoroista! Nähdään ensi vuonna Jyväskylän Paviljongissa 10.9.-11.9.19!

Osaan päivien puheenvuoroista voit tutustua tarkemmin alla olevista linkeistä.

 

Avita tutuksi
AVITA – Audiovisuaalinen toimiala ry on toimialaliitto, jonka jäsenistö koostuu maamme AV-tekniikan ja -palveluiden merkittävimmistä osaajayrityksistä tai -yhteisöistä. Avita edustaa myös laaja-alaisesti tapahtumatekniikan ja -tuotannon sekä laitevuokrauksen palveluntarjoajia Suomessa sekä toimii yhteistyössä tapahtumatalojen kanssa tapahtumaturvallisuuden edistämiseksi.
https://avita.org/yrityshakemisto/tapahtumaturvallisuuden-yhteistoimintaryhma/

Lue lisää: tietoja Avitasta