KOKOUSKUTSU: Avita ry:n sääntömääräinen vaalikokous

Tilaisuus on avoin AVITA ry:n jäsenyritysten/yhteisöjen edustajille sekä henkilöjäsenille.

Aika: TORSTAI 24.11. klo 14.00 alkaen
Paikka: Messukeskus kokoustila tai Teams -etäyhteys

Esityslista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksut toimintavuodelle 2023
  6. Päätetään hallituksen jäsenien lukumäärä (6-12 hlöä) sekä päätetään hallituksen jäsenien palkkioista
  7. Valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 2023
  8. Valitaan tilintarkastaja, varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan varahenkilö
  9. Muut asiat
  10. Kokouksen päättäminen


Ilmoittautuminen kokoukseen 

Ilmoittaudu mukaan kokoukseen sähköpostitse info@avita.org. Kerro samalla osallistutko etänä tai saavutko paikan päälle Messukeskukseen.


Nykyinen hallitus ja uudet ehdokkaat

Tutustu AVITA ry:n hallitukseen 2022 täällä.


Valtakirjan käyttäminen syyskokouksessa

Kokoukseen estynyt jäsenyritys voi asettaa toisen yrityksen edustajan käyttämään puhe- ja äänioikeuttaan valtakirjan avulla. Voit ilmoittaa tästä ennakkoon (info@avita.org) tai kokouksen alkaessa.