KOKOUSKUTSU: Avita ry:n sääntömääräinen vaalikokous

Tule mukaan päättämään toimintavuoden 2022 suuntaviivoista sekä valitsemaan uusi hallitus tulevalle kaudelle! Avita ry:n sääntömääräinen vaalikokous 2021 (syyskokous) pidetään keskiviikkona 17.11. klo 14 alkaen.

Tilaisuus on avoin AVITA ry:n jäsenyritysten/yhteisöjen edustajille sekä henkilöjäsenille.

Aika: keskiviikko 17.11. klo 14.00 alkaen
Paikka: Messukeskus kokoustila 210 2 krs, sisäänkäynti hotellin aulasta tai Teams -etäyhteys

Esityslista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksut toimintavuodelle 2022
  6. Päätetään hallituksen jäsenien lukumäärä (6-12 hlöä) sekä päätetään hallituksen jäsenien palkkioista
  7. Valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 2022
  8. Valitaan tilintarkastaja, varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan varahenkilö
  9. Muut asiat
  10. Kokouksen päättäminen


Ilmoittautuminen kokoukseen 

Ilmoittaudu mukaan kokoukseen sähköpostitse sari.helin@avita.org.


Nykyinen hallitus ja uudet ehdokkaat

Tutustu AVITA ry:n hallitukseen 2021 täällä.


Valtakirjan käyttäminen syyskokouksessa

Kokoukseen estynyt jäsenyritys voi asettaa toisen yrityksen edustajan käyttämään puhe- ja äänioikeuttaan valtakirjan avulla. Voit ilmoittaa tästä ennakkoon (sari.helin@avita.org) tai kokouksen alkaessa.