KOULUTUS:
AV/DALI/KNX/DMX -OHJELMOINTIRAJAPINNAT
SEKÄ HYVÄT TOTEUTUSKÄYTÄNNÖT – TÄYNNÄ!

Huom.!
Tämä koulutus on valitettavasti loppuunmyyty!

Oletko törmännyt haasteisiin sovittaa eri ohjausjärjestelmiä yhteen tai toteuttaa eri järjestelmiä käsittävää kokonaisohjausintegraatiota?

Erityisesti eri ohjausjärjestelmien yhteensovittaminen ja niihin liittyvät rajapintakäytännöt sekä hyvien käytäntöjen ymmärtäminen on herättänyt kiinnostusta.
Tämän koulutuksen tavoitteeena on tarjota vastauksia näihin kysymyksiin, antaa perustiedot ymmärtää eri järjestelmien yhteensovittamista sekä yleisesti tutustuttaa eri osaamisalueiden osaajien verkostoja toisilleen.

Kurssin lähtökohtana oli AV-alan ohjelmoijien sekä -urakoitsijoiden esiinnostama tarve saada tietoja oman arkisen osaamisalueen ulkopuolelta erityisesti uusien valaistusohjausratkaisuiden, kokonaisohjauksen sekä talo/kiinteistöautomaation näkökulmasta. Tarpeen pohjalta keskustelua käynnistettiin esim. valaistusohjauksen asiantuntijoille (DALI ja DMX) ja vuoropuhelu laajenikin nopeasti myös KNX-urakoitsijoiden ja -asianntuntijoiden sekä yleisesti talo- ja kiinteistöautomaation ja sähkösuunnittelijoiden suuntaan.
Tässä vaiheessa oli selvää, että kurssille olisi kysyntää!

Kurssin kuvaus:
Kurssi käsittelee poikkitieteeellisesti uusia oleellisia digitaalisia ohjausratkaisuita erityisesti niiden kokonaisintegraation sekä yhteistoiminnan näkökulmasta.
Kurssi antaa perusteet ymmärtää eri järjestelmien (AV/KNX/DALI/DMX) vahvuuksia, heikkouksia sekä oleellisia huomioitavia asioita.
Kurssin kouluttajina toimivat järjestelmäkohtaiset kovat erikoisosaajat.

AV/KNX/DALI/DMX- ohjausjärjestelmien kurssi käsittelee ratkaisuiden toimintaa, perusteita & rajoitteita, rajapintojen sekä hyviä käytäntöjä ja vinkkejä toteutukseen.
Koulutus antaa lisäksi vinkkejä sekä toimintaohjeita rajapintakäytäntöjen toteuttamiseen, mm. toimintavarmuus, elinkaari ja yläpito huomioiden.

Idea tämän kurssin toteuttamiseen lähti muutamien AV- ja KNX-urakoitsijoiden antamasta aloitteesta!
Kurssin sisältö käsittelee myös AVITA ry:n sekä KNX Finland ry:n yhteistoiminta-ajatuksia, eri toimialojen asiantuntijoiden yhteistoiminnan edistämisestä.

Kurssin tarjoaa:
Kurssi antaa perustiedot ymmärtää eri ohjausväyläratkaisuiden lainalaisuuksia ja toimintaperusteita.
Lisäksi kurssi antaa tietoja kuinka eri ohjausväyläratkaisut on eri tavoin sovitettavissa yhteen ja mitä oleellisia huomioita eri liitäntätapoihin sisältyy.
Lisäksi kurssin tavoitteena on edistää toimialojen ylitse tapahtuvaa yleistä asiantuntijaverkottautumista sekä hyvien toimintamallien ja käytäntöjen jakamista.

Kurssin kohderyhmä:
Kurssin kohderyhmänä on asiantuntijat, jotka työssään kaipaavat tuekseen tietoa eri ohjausväyläratkaisuiden toiminnasta sekä yhteensovittamiseta.
Esim. suunnittelijat, urakoitsijat, asiantuntijat, projektipäälliköt, tilaajan asiantuntijat, sähköasiantuntijat, kiinteistöpäälliköt sekä luonnollisesti eri järjestelmien ohjelmoijat.

Kurssin sisältö:
– ohjausväylien sekä automaation perusteet
– järjestelmäkohtaiset ominaisuudet, vahvuudet sekä heikkoudet ja toteutuksessa huomioitavaa (AV/KNX/DALI/DMX)
– järjestelmäkohtaiset hyvät käytännöt ja sudenkuopat
– kokonaisintegraation mahdollisuudet
– hyviä käytäntöjä rajapintojen ohjauksien toteutukseen
– vinkkejä vika- ja ongelmakohtiin
– näkökulmia vastuurajapintoihin
– toimintojen yhteensovittaminen ja dokumentointi
– ylläpidossa ja elinkaaren aikana huomioitavaa
– ohjelmoinnin hyvät käytännöt yleisesti sekä dokumentointi

Paikka:
 Schneider Electric Finland Oy, Leppävaara, Espoo (Sokerilinnantie 11 C, 02600 Espoo)
Aika: keskiviikko 14.2.2018 klo 8:00-16:30

Hinta:

AVITA / KNX Finland / Avoin Automaatio ry:n sekä NSS ja STUL ry:n jäsenet: 130€
Muut osallistujat: 200€
Hintoihin sisältyy koulutuspäivän tarjoilut.
Kaikki hinnat ALV 0%

Luennoitsijat:
– DALI -ohjelmointi – Kari Kallioharju TAMK & Avoin automaatio ry
– AV- & DMX -ohjelmointi – Paiste Mäenpää / Paiste Productions Oy
– KNX-ohjelmointi – Jukka Mäkinen / LJM sähkö Oy
– ohjelmoinnin hyvät käytännöt – Juho Jakka / Kuulto Oy
– isäntäorganisaation puheenvuoro: Kalevi Härkönen, Schneider Electric Finland / kiinteistöautomaatio & KNX

Huom.!
Tämä koulutus on valitettavasti loppuunmyyty!
Ilmoita mahdollinen kiinnostuksesi uusintakertaan osoitteeseen info@avita.fi

Kurssin ohjelma:
– Ilmoittautuminen ja aamukahvi
– Kurssin avaus, tausta sekä tavoitteet ja luennoitsijoiden esittely
– Ohjausjärjestelmien perusteet, huomioitavat asiat sekä hyvät käytännöt ja käytännön vinkkejä
– AV (Paiste Mäenpää)
– DALI (Kari Kallioharju)
– KNX (Jukka Mäkinen)
– DMX (Paiste Mäenpää)
– LOUNAS TAUKO
– Kurssi jatkuu
– DALI -ohjelmoinnin kannalta oleelista sekä hyviä rajapintakäytäntöjä
– Näkemyksiä ohjelmointiin sekä rajapintoihin KNX-näkökulmista
– Kahvitauko
– Kurssi jatkuu
– Ohjelmoinnin hyvät käytännöt, dokumentointi sekä vinkkejä elinkaaren huomioimiseen
– Koti- ja kiinteistöautomaation integraatio-, visualisointi- ja etäkäyttöratkaisut
Kalevi Härkönen, Schneider Electric – KNX
– Kurssin yhteenveto ja päätös
– KURSSI PÄÄTTYY

Lisätiedot:
info@avita.fi 

Kurssin vastuullisena toteuttaja toimii AVITA ry sekä AVITA ry:n palvelutuotantoyhtiö Suomen Ammattiviestintä Oy.
Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa kurssin aikataulua sekä sisältöä.

Kurssi toteutetaan yhteystyössä KNX Finland ry:n sekä Avoin Automaatio ry:n kanssa.
 *
Kurssin liittyvässä tiedottamisessa mukana myös:
NSS ry sekä STUL ry

MAHDOLLINEN JATKO:
Tämän koulutuksen mahdollista uusintatoteutusta Tampereella TAMK:in tiloissa selvitetään.
Lisäksi olemme saaneet aloitteen toteuttaa kurssista erillinen syvempi workshop -tyyppinen toteutus ohjelmoijille.