Pelastustieto -julkaisu logo 1:2018:
TEATTERISSA PALAA! (Helsingin kaupunginteatterin paloharjoitus)

Rinnakkais/edelleenjulkaisu: 7.2.2018

Uusin Pelastustieto -lehti (1:2018) julkaisi artikkelin joulukuussa toteutusta Helsingin kaupunginteatterin paloharjoituksesta.
Pelastustieto -julkaisun toimittaja Kimmo Kaisto oli yhtenä julkaisukumppanin edustaja seuraamassa saneeratun Helsingin kaupunginteatterin ensimmäistä virallista sekä laaja palo- ja pelastusharjoitusta.

Harjoituksen taustatiedot:

Harjoitus on ensimmäinen peruskorjauksen jälkeen toteutettava yhteinen koko henkilöstön varautuminen poikkeustilanteiden varalta.
Harjoituspäivänä rakennuksessa simuloidaan tulipalo sekä harjoitellaan poistuessa tapahtuvaa henkilövahinkotilannetta.
Harjoitus testasi saneeratun kohteen turvaratkaisuiden yhteistoimintaa sekä talon käytäntöjä ja henkilöstön osaamista.

Harjoituksen tavoitteet olivat:     

  1. mahdollistetaan käytännön harjoittelu palotilanteessa
  2. testataan suunniteltujen palo-, pelastus- ja poistumisturvallisuuden toteutusten toimivuus
  3. jokaisen toivotaan toimivan, kuten toimisi oikeassa palotilanteessa, jotta harjoituksesta saadaan kaikki tavoiteltu hyöty

Harjoituksen suunnittelusta vastasivat kaupunginteatterin osalta Henri Sneck sekä Antti Rehtijärvi.
Talon ulkopuolisena asiantuntijana sekä harjoituksen johtajana toimi Samuli Nuutinen.
Harjoitukseen osallistui kaksi paloyksikköä, Kallion pelastusasemalta, osana Helsingin pelastuslaitoksen omaa harjoitustoimintaa.
Pelastuslaitoksen toiminnasta harjoituksessa vastasi päivystävä palomestari Vesa Berg.

Pelastustieto -julkaisu toimii yhteistyössä järjestömme kanssa mm. tapahtumaturvallisuuteen ja tiedonvaihtoon liittyen.
Saimmekin lehdeltä kädenojenuksena mahdollisuuden edelleenjulkaista tämän artikkelin tapahtuma- ja AV-alan ammattilaisien tiedoksi.

Kiitos yhteistyöstä PELASTUSTIETO!


Lue varsinainen artikkeli oheisen linkin kautta:


Teatterissa palaa!
 (Pelastustieto 1:2018, sivu 42-43)

Ao. artikkeli on alunperin julkaistu osana Pelastustieto -lehden julkaisu 1:2018.

Kansikuva:
Turvallisuutta tehdään yhteistyöllä Lapissa. Viranomaisten yhteistyö toteutui muun muassa tässä Muonion Vuontisjärvellä sattuneen onnettomuuden pelastustehtävissä.
Kuvaaja: Olavi Airaksinen.

******

Pelastustieto -julkaisu logo

Pelastustieto-lehti välittää ajankohtaista ammatillista asiaa palo-, pelastus- ja väestönsuojeluhenkilöstölle sekä turvallisuusalalla toimiville!

Sinulla on nyt mahdollisuus tilata Pelastustieto-lehti (8 lehteä) + verkkotunnukset hintaan 40 € tai verkkotunnukset hintaan 20 €.
Voit tehdä tilauksesi lähettämällä nimesi ja yhteystietosi sekä tunnus: AVITA osoitteeseen tilaukset@pelastustieto.fi
Tarjous koskee vain uusia tilauksia. Tarjous on voimassa 16.3.2018 asti.

www.pelastustieto.fi

TAUSTAA:
Pelastutieto -julkaisu on palo- ja pelastusalan pääjulkaisu.
Julkaisun taustalla toimivat yhteistoimintajärjestöjemme osalta mm. Suomen Palopäällystöliitto – SPPL sekä SPEK – Suomen pelastusalan keskusjärjestö.
AVITA ry tekee julkaisun kanssa säännöllisesti mm. tapahtumaturvallisuuteen ja AV-alan turvaratkaisuihin (mm. hätäkuulutus ja turvallisuustuotteet) liittyvää tiedonvälitystä ja vuoropuhelua. Pelastustieto -lehti onkin ollut mukana kaikissa tapahtumaturvallisuusryhmän koordinoimissa teatterikiinteistöjen palo- ja pelastusharjoituksissa.

*****

YLEISTÄ TAUSTATIETOA YHTEISTOIMINNASTA:

Tapahtumaturvallisuuden yhteistoimintaryhmän tavoitteena on edistää tapahtumaturvallisuuteen liittyvää tietoisuutta, tiedon saatavuutta, käytäntöjen kehittämistä, yhteistoimintaa, koulutusta ja pätevyyksiä.
Ryhmä toimii valtakunnallisesti paikallisien jäsenien sekä kumppanien avustuksella.
Harjoituksessa muiden tapahtumatalojen edustajat toimivat ulkopuolisina auditoijina.
Harjoituksesta saatuja kokemuksia hyödynnettään myös muiden tapahtumatalojen käytäntöjen ja toiminnan kehittämiseen.

Helsingin kaupunginteatteri on yksi kulttuurilaitos/tapahtumatalo AVITA ry:n tapahtumaturvallisuuden yhteistoimintaryhmässä.

AVITA ry:n tapahtumaturvallisuuden yhteistoimintaryhmän tavoitteena on:
– mahdollistaa tapahtumaturvallisuuteen liittyvää laaja-alaista vuoropuhelua
– luoda toimintafoorumia jäsenkunnallemme (tapahtumatalot/teatteri, tapahtumatekniikka sekä tekniikan ja tuotannon freelancerit)
– syventää yhteistyötä turvallisuusalan sekä palo/pelastus-, rakennusvalvonta- ja turvallisuusviranomaisien kanssa
– kehittää toteutuksiin liittyvää ohjeistusta sekä toimialamme sisäisiä käytäntöjä
– toimia tiedotus- ja vuoropuhelukanavana
– selvittää koulutustarpeita ja kehityskohteita
– kirjata hyviä käytäntöjä, huomioita sekä opittuja asioita
– kehittää asiaan liittyvää asiantuntijaverkostoa
– tarjota asiantuntijaverkoston erikoisosaajien apua tarvittaessa viranomaisien avuksi
– kokonaisturvallisuus on erittäin laaja-alainen käsite ja sen mahdollistaminen vaatii monen eri osa-alueen yhteensovittamista sekä yhteistyötä
(turvatoimijat, viranomaiset, osaaminen, tiedostaminen, vastuut, henkilöstö, käytännöt, tekniikka, integraatio)

Edellisen kerran vastaava harjoitus järjestestettiin Kansallisoopperan Alminsalissa ja harjoitus toteutettiin tällöin yhteistyössä Helsingin pelastuslaitoksen operatiivisen puolen harjoitustoiminnan kanssa.

Tapahtumaturvallisuuden yhteistoimintaryhmän vastuuhenkilöinä toimivat:
Turvallisuuspäällikkö Samuli Nuutinen / Suomen Kansallisooppera ja –baletti sekä tapahtuma- ja tuotantojohtaja Janne Auvinen / Logomo Oy