AVITA logo+liikennemerkki

AVITA ry:n järjestöjäsenyys on yksinkertaisimmillaan mahdollista henkilöjäsenyyden kautta.
Henkilöjäsenyys on yksi kannattavista jäsenmuodoista ja tämä jäsentyyppi mahdollistaa järjestön toimintaan osallistumisen ilman päätäntävaltaa, näkyvyyttä sekä laajempia  lisäarvopalveluita.

Henkilöjäsenyyden etuihin kuuluu osallistumis- ja puheoikeus järjestön tilaisuuksiin (ilman äänioikeutta), jäsenhintaiset koulutukset, neuvontapalvelut, jäsentiedotus sekä mahdollisuus osallistua järjestömme ajankohtaisien kehitysprojektien sekä työryhmien toimintaan.

Henkilöjäsenyyden kohderyhmä:
AV-alalla tai rinnakkaisella toimialalla työskentelevät, jotka haluavat toimia osana toimialamme AV-yhteisöä sekä saada jäsentiedotuksemme kautta kaikki jäsentiedotteet. Vuonna 2016 AV-alan sekä tapahtumatuotannon (tekniikka & palvelut) toimiville henkilöille mm. freelancerit, tarjotaan aktiivinen toimintakanava tapahtuma-alan järjestäytymiseen, toimialamme sisäiseen vuoropuheluun, koulutus- ja pätevyysratkaisuihin sekä toimialamme käytäntöjen vakiinnuttamiseen. Freelancer-jäsenillä on lisäksi mahdollisuus toimia aktiivisesti osana tapahtumaturvallisuuden yhteistoimintaryhmän toimintaa sekä ryhmän sisäistä tiedotusta ja vuoropuhelua.

Uusin henkilöjäsenemme on: (8.3.2017)
Petteri Pulkkinen (Vantaa).

Lisätietoja:
Jäsenyys ja jäseneksi liittyminen
– Jäsenkunta
(sivulla on myös listattuna nykyiset kunnia- ja henkilöjäsenet)

Järjestömme eri jäsentyyppien väliset erot on selkeästi kuvattu oheisessa jäsenetutaulukossa:
AVITA – jäsenetutaulukko 2017